ജാനി [Based on a true story]

Posted by

ജാനി

Based on a true story

Jaani bY Sunnykuttan

 

ഗൾഫിലെ നിരവധി ബാറുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഞാൻ, അവിടെ വൈട്രെസ്സ് കളിൽ (മലയാളി മങ്ക) ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നവരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല… എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു പുതിയ പേരും നാടും ഉണ്ടാകും.. പിന്നീട് നമ്മളുമായി വല്ലാതെ അടുത്താലായിരിക്കും യാഥാർത്ഥപേരും ഊരും പറയുന്നത്…

ചിലരെ കണ്ടാൽ തോന്നാറുണ്ട് ഇവർ ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന്… 21 ഉം 25 നും ഇടയിലുള്ളവരെ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്… നല്ല ഓമനത്തമുള്ളവർ… നമ്മുടെ പെങ്ങളെ പോലെ തോന്നുന്നവർ.. അടുത്ത ടേബ്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ കുഞജികുഴഞ്ഞു അവർ കൂട്ടമായി കുണ്ടിയും മുലയും മാറി മാറി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പെൺകുട്ടികൾ എനിക്കൊരു നീറ്റലായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്…
ചില ബാറുകളിലെ അമ്മായിമാരെ രാത്രി റൂമിലേക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട്.. അതികം പേരെയും ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ… ആത്മാർത്ഥമായി കടിയുള്ളവരെ മാത്രം പിന്നെയും വിളിക്കും… ചിലപ്പോ ഒന്നോരണ്ടോ ചങ്ങാതിമാരും കൂടെകാണും… എന്റെ ചില ചങ്ങാതിമാർ സഹപാഠികളാണ്… നാട്ടിൽ വെച്ചേ ഒരുമിച്ചു പണ്ണിസുഖിച്ചവർ… അതുകൊണ്ട് സഹകരണ മനോഭാവമുള്ളവരെ ഒരുമിച്ചു പണ്ണാറുണ്ട്… സായിപ്പിന്റെ പടത്തിലുള്ള പോലെയൊന്നും അല്ല.. പാക്കാമേച്ചർ
കാലൊക്കെ കുടിച്ചു, അവരെകൊണ്ടും കുടിപ്പിച്ചു അടുത്തിരുത്തി ആദ്യം മുലയോക്കെ തടവി, പതിയെ ഓരോരോ ഡ്രെസ്സായി അഴിച്ചുമാറ്റി, ഊമ്പിച്ചു അങ്ങനെ പോകും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *