സുബൈദ – LokaNadhan

Posted by

സുബൈദ

Subaida Kambikatha BY Lokanadhan@kambimaman.netഒരു പാട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രതീഷിന് സുബൈത എന്നും ഒരു സ്വപ്ന റാണിയായിരുന്നു.
കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മയാണെങ്കിലും അവർ അവന്റെ മനസിൽ ഒരു തീപ്പൊരിയായിരുന്നു.
അവന് ആദ്യമായി കമ്പി സുഖം എന്തെന്നറിഞ്ഞതുo അവർ വഴിയാണ്.രതീഷ്
8 – ൽ പഠിക്കുന്ന സമയം എന്നും രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നാൽ കുളിമുറിയുടെ പിറകിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ശീലം അവനുണ്ടായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച മൂത്രമൊഴിക്കാനായി കുളിമുറിയുടെ പിറകിൽ ചെന്ന അവൻ അമീറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി അവൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ ഉമ്മ മുറ്റമടിക്കുന്നു…..
എന്റെ പൊന്നെ എന്നവൻ മനസിൽ പറഞ്ഞു ….
അമീറിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുലച്ചാൽ അവനെ ആവേശ ഭരിതനാക്കി…
കുറച്ചു നേരം അവൻ അറിയാതെ നോക്കി നിന്നു പോയി.തുവെള്ള നിറമുള്ള മുലകളെ പൊതിഞ്ഞ കറുത്ത ബ്രാ… രാവിലെ രതീഷിന് കമ്പിയായി.. അവൻ കാഴ്ച മറയും വരെ ഒളിച്ചു നിന്ന് കണ്ടു….
വിടവുള്ള പല്ലുകളും ചുവന്ന ചുണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും സുബൈത അവന്റെ മനസിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *