തുടരുന്ന മാന്യത – 2

Posted by

തുടരുന്ന മാന്യത 2

Thudarunna Manyatha PART-02 bY:SACHIN@KAMBIKUTTAN.NET


FIRST PART  CLICK HERE  


നുള്ളു കിട്ടിയ കൈ അവൾ ജനലിൽ വെക്കുന്നതിനു പകരം അവളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിന്റെ മുകളിലേക്ക് വച്ച് അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ആയി..ഞാൻ അവളുടെ മുളകു മുകളിലൂടെ എന്റെ കൈ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു
എടാ കള്ളാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ദിമുട്ടിക്കാതെടാ അവൾ എന്റെ നാണത്തോടെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്റെ കൈകൾ അവളുടെ മുലഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തി വികര്മം കൊണ്ട് അത് തള്ളി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ടോപിനു മുകളിലൂടെ അത് ഞെരടാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ശ്വാസഗതി വർധിച്ചു ……

അവൾ പിന്നോട്ട് ചാരി കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൈ പ്രയോഗം തുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലുമില്ല അവളുടെ ശരീരം ചുട്ടു പൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നി…ബസിനുള്ളിൽ ആയതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താൻ എനിക്ക് ബുദ്ദിമുട്ടുണ്ടായി എന്നാലും വഴി തുറന്നു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇനി ഡൽഹിയിൽ എവിടെ എങ്കിലും വച്ചു ഇവളുടെ സീല് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു..ഞാൻ കൈകൊണ്ടു മുല മർദ്ദനം തുടർന്നു.അവൾ പെട്ടന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതു പോലെ ബസിന്റെ മുൻസീറ്റിന്റെ കൈപിടിയിലേക്കു മുഖം ചേർത്ത് വച്ചു ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *