സുജയുടെ കഥ – 7

Posted by

സുജയുടെ കഥ – 7

Sujayude Kadha Kambikatha PART-07 bY രഞ്ജിത് രമണൻ

 

സാധാരണ ഒരാൾ പോലീസ് കേസിലും ജയിലിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയാൽ, അയാളുടെ ജീവിതമാണ് മാറിമറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അനുജൻ ജയിലിലായത് കാരണം മാറിമറിയുന്നത്‌, സുജയുടെ ജീവിതമാണ്. അനുജന്റെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ, മാറിമറിഞ്ഞത് സുജയുടെ ജാതകം തന്നെയാണ്. വിദൂര സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കാര്യങ്ങളാണ് സുജയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതു ഒന്ന്, ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറൊന്നു, എന്നാണല്ലോ. പലപ്പോഴും ജീവിതം വളരെ വിചിത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതോ, അല്ലാത്തതോ ആയ, പല കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാകുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുകയോ ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു ചേരുകയാണ്. അത് പല വ്യക്തികളായോ, സാഹചര്യങ്ങളായോ, ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വന്നു ചേരും. ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, മൂന്നാമതൊരാളെന്ന മട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയെ നിവർത്തിയുള്ളു. അതിനു നമ്മൾ വ്യക്തികളെയോ, ആ സാഹചര്യത്തെയോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുക തന്നെ വേണം, മറ്റു മാർഗമില്ല തന്നെ. ചില മനുഷ്യർ, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രതേകിച്ചു അത് കഠിനമാവുമ്പോൾ, അത് താങ്ങാനുള്ള കെല്പില്ലാതെ ആത്‍മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലർ, വന്നു ചേർന്ന സാഹചര്യങ്ങളേയും, അതിനു കാരണമായി എന്ന് തോന്നുന്ന വ്യക്തികളേയും ശപിച്ചു കൊണ്ട്, സ്വയം ശപിച്ചു കൊണ്ട്, ജീവിതം ഒരുക്കിത്തന്ന പുതിയ പാതയിലൂടെ, അങ്ങേയറ്റം വൈമനസ്യത്തോടെ, ദൈന്യതയോടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ, തങ്ങളെത്തിച്ചേർന്ന കഠിനമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ , സധൈര്യം നേരിടുമെന്ന് മാത്രമല്ല , പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരു ദുരന്തം എന്ന രീതിയിൽ കാണാതെ, ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മുഖമായി കണ്ടു കൊണ്ട്, അതിനെയെല്ലാം സധൈര്യം നേരിടും. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ, തീർച്ചയായും കടന്നു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. സുജയുടെ ജീവിതം, അവളെപ്പോലെയുള്ള തീരെ ചെറുപ്പമായ, ലോകമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്, അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്നതിലും തീക്ഷണമായ , ജീവിത പാന്ഥാവിലൂടെയാണ് കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് വരെ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു അചുംബിത പുഷ്പമായിരുന്ന സുജ, രണ്ടു മധ്യവയസ്‌കർക്കൊപ്പം, ഇത് വരെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടോ, കണ്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ, രതി വേഴ്ചയ്ക്കു ദിവസങ്ങളോളം പാത്രമാവേണ്ടി വന്നു , എന്നത് അവൾക്കു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *