എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചര്‍

Posted by

എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചര്‍

Ente Swantham Jisha Teacher BY:Sujith@kambimaman.net


എന്റെ പേര് സുജിത് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് .ഈ കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച് ഒന്നാണ്.എന്റെ ടീച്ചറെ തപ്പിയകഥയാണ് ഞാൻ ഇവ്‌ടെ  പറയാൻ പോകുന്നത്.

എന്റ്റെ സ്കൂൾ പഠനകാലത് എനിക്കൊരു സ്കോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടീചാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് ജിഷ എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചർ എൻറെ ബേസ്ഡ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ‘അമ്മ ആയിരുന്നു  ജിഷ.കല്യാണം നേരത്തെ കഴ്ഞ്ഞതിനാൽ അവർക്കു രണ്ടു മക്കളാണുള്ളത് ഒരു34 വയസ് ഉണ്ട് അവൾക്ക്.ആദ്യം ഒന്നും ഞാൻ ജിഷയെ കാമകണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയിരുന്നില്ല  എന്നും ക്ലാസ്സിൽ വേരും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോകും

ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് കഴിഞ്ഞാ ഞങ്ങൾക് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന്  പരീക്ഷാഹാളിൽ ടീച്ചർ മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജിഷടീച്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു  വെള്ള സെറ്റുമുണ്ട് ആയിരുന്നു വേഷം ആൻ ടീച്ചറെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുനോക്കിപോയി കാണാൻ അത്യാവിശം ഭംഗി ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഭംഗിആയിരുന്നു ടീച്ചറുടെ പൂമേനി കാണാൻ.ഞാൻ ടീച്ചറെ കൂറേ നേരം അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു അവളുടെ മുലയും കുണ്ടിയും എല്ലാം നല്ല വലിപ്പം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *