കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം 6 )

Posted by

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം 6 )

Carlos Muthalali KambiKatha PART-06 bY സാജൻ പീറ്റർ | kambimaman.net


കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05നി ബെഡിൽ മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കോസിന്റെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു.കാർലോസ് അപ്പോഴും ആനിയുടെ സൈഡിൽ ബെഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.

“ഹാലോ”

“ഞാനാ മാർക്കോസാ ആനി കൊച്ചെ…എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ…ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ…ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാർലോസ് മുതലാളിയുടെ മുറി പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടാൻ മറക്കല്ലേ…

“ആ പോരെ ഞാൻ ഇന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ഔട്ട് ഹൊസ്സിലാ കിടക്കുന്നെ…മാർക്കോസ് ഇങ്ങോട്ടു പോരെ…പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയാവൂ..മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയരുത്…കേട്ടല്ലോ…

ഓ..അറിയാൻ പോണില്ല ആനി കൊച്ചെ…ഇത് ഡോക്ടര് കൊച്ചും ഞാനുമല്ലാതെ കർത്താവാണേ..പുന്യാളനാണെ മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയില്ല സത്യം…

എങ്കിൽ പോരെ…

ആ ഞാൻ എത്താൻ ഒരു പത്തുമിനിറ്റെടുക്കും…ഇവിടുന്നങ്ങു നടന്നു വരണ്ടായോ…

കാർലോസ് എഴുന്നേറ്റ് ആനിക്കൊരുമ്മ കൂടി നൽകിയിട്ട് തന്റെ കൈലി എടുത്തുടുത്ത്.പിന്നെ മുറിയിൽ കയറി തന്റെ ജുബ്ബയും…പണ്ട് രാത്രി കട്ട് ഊക്കൻ  പോകുമ്പോൾ പട്ടിയുടെ ശല്യം കാരണം എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുന്ന മുളവടിയും എടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *