അപ്രതീക്ഷിതം

Posted by

അപ്രതീക്ഷിതം

Aprathikshitham By: ആന്‍റെണി

(ഇതു നടക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ വച്ചാണ് അവിടത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളടക്കം)

മകന്റെ LKG അഡ്മിഷൻ വേണ്ടിയാണു ഞാനും വൈഫും മോനും കൂടി സ്കൂളിൽ പോയത്. അന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓഫീസിനു പുറത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ചു പ്രായം തോന്നുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാര്യാ നല്ല ഒരു ചരക്കായിരുന്നു. മോനിഷ അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്.

അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു അവനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അങ്ങിനെ അവരുടെ സ്കൂൾ ഓപ്പണിങ് ഡേ വന്നു. അന്ന് പാരന്റ്സിനൊപ്പം ആണ് കുട്ടികൾ വരേണ്ടത്. അങ്ങിനെ ഓപ്പണിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം ഒകെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവരെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവരുടെ കുട്ടിയും എന്റെ മോനും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒകെ കൊടുത്തു വല്ല ആവിശ്യം ഉണ്ടെകിൽ വിളിക്കലോ എന്ന് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *