യാദൃശ്ചികം ഭാഗം 4

Posted by

യാദൃശ്ചികം 4

By: സമുദ്രക്കനി

ചുമരിലെ കണ്ണാടിയിൽ നടുഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരു തരം മെഴുക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്നു.. എന്റെ ഈ സുന്ദരം ആയ മുഖം മുഴുവൻ കാണാതെ എങ്ങിന്യാ രാവിലെ ജോലിക്കു പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ചു സോപ്പ് വെള്ളം തളിച്ച് അത് തുടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പുറത്തു നിന്നും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ.. കലപില ശബ്ദം.. ഓഹ് ചെക്കനും പെണ്ണും ഒരുങ്ങി റെഡി ആയി കാറിന്റ അടുത്തുന്നു നിന്നാണ് ആ വഴക്കു കൂടുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകൻ ഉള്ള നിൽപ്പാ എന്നെയും കാത്തു… ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആണ് മേശമേൽ ചായയും സാൻവിച്ചും… റോള വച്ചിട്ട് പോയതാകും…. ഞാൻ കുളിക്കുന്ന സമയത്തു…. കഴിക്കാൻ ഉള്ള സമയം ഇല്ല ചായ മാത്രം വേഗം മോന്തി…. കുറച്ചു തണുത്ത് കൊണ്ടു.. . ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അകത്താക്കി….കാറിനു അടുത്തേക്ക് നടന്നു..  എന്നെ കണ്ടതു.. രണ്ടും..വളരെ നല്ല കുട്ടികൾ ആയി നിന്നു… ഞാൻ കാറിന്റ കണ്ണാടി ശരിയാക്കി. ..നോക്കിയാൽ ബാക് സീറ്റു മുഴുവൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ… കാർ കുറച്ചു നീങ്ങി… .അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ അടികൂടൽ തുടങ്ങി… ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കികിണ്ടിരുന്നു.. അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന്റ ഇടയിൽ… ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച!! എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വസം ആയില്ല പിന്നയും പിന്നയും നോക്കി… ചെക്കൻ… വെറുതെ വികൃതി കാട്ടുകയല്ല… പെണ്ണിന്റ അവന്റ സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ മുല പിടിച്ചു കളിക്കുന്നു…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *