Ente sabira ente devatha

Posted by

എന്റെ സാബിറത എന്റെ ദേവത

എന്റെ പേര് റൌഫ് .നാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . നാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളെ കളിച്ച കളിയാൻ പറയാൻ പോകുനത് .

ഈ സംഭവം നടനത് 2 വര്ഷം മുമ്പാൻ . നാൻ എന്റെ പ്ലസ്‌ ടു കഴിഞ്ഞ് അവതി ആകോഷികുന്ന സമയം . എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം വന്നു എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വേറെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മകളടെ . അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ അതികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് അവധി കാലം ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് കല്യാണം കൂടി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലായ് . അങ്ങന കല്യാണ ദിവസം വനെതി .ഓ നാൻ എന്റെ സുന്ദരിയെ കുറിച്ച പറയാൻ മറന്നു പൊയ് അവരുടെ പേര് സാബിറ ഒരു 35 വയസ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്നെകാൾ 4 വയസ് കുരവുള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഭര്ത്താവ് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയുന്നു നാൻ അവരെ കുറിച്ച ആലോചിച് ഇപ്പോഴും വാനം വിടരുന്ദ് നല്ല ചക്ക മുലകൾ നല്ല കണ്ണുകല് അവരുടെ നല്ല ഉരുണ്ട കുണ്ടികൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഏതൊരു ആണിനും പണ്ണൻ തോന്നുന്ന ഒരു ചരക് 35 വയസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർതിയെ പോലെ ആണ് അവരെ കാണാൻ . അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി

അങ്ങനെ കല്യാണ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ഇരിക്കയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ഉമ്മ വനിട്ടഉ പറഞ്ഞു ഡാ രൌഫെ നീ സാബിറ തത്നെ ഒന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാകു എന്ന് , നാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കേ എന്ന് എനിട്ട് നാൻ എന്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട്‌ ആകി അവർ എന്റെ ബാകിൽ വന്നിരുന്നു . ഹോ അവരുടെ മണം എന്നെ വല്ലാണ്ട് കാമസക്തനാകി അവരുടെ ആ ചക്ക മുലകൾ എന്റെ പുറത്ത് ഉരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാരണത്താൽ എന്റെ കുണ്ണ കംബിയായ് . ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയ ചാന്സ് ആണെന് കരുതി മാക്സിമം ബാക്കിൽ ആകി അവരുടെ ആ ഉറയൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അങ്ങന അവർ ബാകിൽ ഇരുന്നു ചിരികുനത് നാൻ എന്റെ ബൈക്ക് ഇന്റെ കണ്ണാടിയില കൂടി കണ്ടിരുന്നു .

അങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തി അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാ അകത്തു കേറാം എന്ന് നാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കുറെ കാലം ആയില്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കേറിയിട്ട് പോകാം എന്ന് എനിക്ക് കേരണം എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഇണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കുണ്ണ കംബിയിലല്ലേ ഉള്ളത്‌ അത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ മദിയായ് ഒടുവില രണ്ടും കല്പിച്ചു കൊണ്ട് നാൻ ഇറങ്ങി അവർ എന്റെ പാന്റിൽ എന്റെ കുണ്ണ പൊന്തി നിൽകുനതു കണ്ടു ഒരു കള്ളാ ചിരി ചിരിച്ചു എനിക്ക് എന്ടോക്കെയോ മനസ്സിൽ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ വീടിന്റെ ഉള്ളില കയറി എനിക്ക് സാബിർത്ത കുടിക്കാൻ ജ്യൂസ്‌ ആകി തന്നു .

സാബിർത്ത അത് തരുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു കള്ള നോട്ടം ഇണ്ടായിരുന്നു .. അങ്ങനെ നാൻ ജ്യൂസ്‌ കുടിച് ഇറങ്ങാൻ ആകുമ്പോൾ’സാബിരതയോടു പറഞ്ഞു നാൻ പോകട്ടെ എന്ന് സാബിർത്ത എന്ടോ മനസ്സില് ഉദേശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര തിരക്ക് എന്ന് നാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അവിടെ തിരകൊക്കെ ഇണ്ട് അവിടെ എന്നെ തിരകുനുണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷതമായ കോൾ വന്നു . അത് കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു . എന്റെ അങ്കിൾ വിലിചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു കളളൻ കയരിടുണ്ട് അത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ചെക്കിംഗ് ആണ് നീ

അവിടെ താമസിച്ചോ നാളെ കാലത്ത് വന്ന മതി എന്ന് എനിക്ക് എന്തെനിലാത്ത സന്ദോഷം കാരണം ഇന്ന് അവിടെ തങ്ങിയാൽ ഉറപ്പാൻ എനിക്ക് സാബിർത്തയെ കളിയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങന ഞാൻ അത് സാബിർത്തയോട് പറഞ്ഞപ്പം സാബിര്താക് ആഹ്ളാദവും എന്തോക്കെയും കണ്ടു . സാബിര്ത പറഞ്ഞു രൌഫെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് എങ്ങനെ തനിച് കിടക്കും എന്ന് ആലോചിച് ഇരികുമ്പോഴ ഹോ ഇനി സമാദാനം ആയ് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു കള്ള ചിരി . സാബിർത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദ്രെസ്സോകെ ഒന്ന് ഊരിറ്റ് കുളിച് വരാം അത് വരെ രൌഫെ നീ ഇവിദുന്ന് ടി വി കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ചക്ക കുണ്ടിക്കൾ ഇങ്ങന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി മറിയുനത് കണ്ട് എന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടും കമ്പി ആയ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാമം മൂത്തപ്പോൾ ഞാൻ കുളിക്കുന്ന അടുത്തേക് പോയ് .

ഞാൻ കുളിക്കുന്ന ബാത്രൂമിന്റെ കീ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലെ നോക്കി . ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തരിച്ചു പൊയ് നല്ല ചക്ക മുലകൾ നല്ല രോമം കയറിയ പൂർ ഹോ നാൻ എന്റെ കുണ്ണ തടവാൻ തുദങ്ങീ കുറച്ചു സമയം തടവി കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സാബിർത്ത സംശയം തോന്നി ആ കീ ഹോളിലെ നോക്കി എന്നെ കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഓടി പൊയ് .. ഞാൻ പേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ടി വി കാണുകയായിരുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാബിർത്ത വന്നു എനിക്ക് ആക ഭയം ആയിരുന്ന് കാരണം അവർ എന്റെ വീടുകരോടു പറഞ്ഞ എന്റെ ഇമേജ് മൊത്തം പോകില്ലേ എന്നോട് താത്ത ചോദിച്ചു എന്താ രൌഫെ ആക ഒരു ഭയം പോലെ .
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല താത്ത .. അല്ല എന്നാലും എന്തോ ഇണ്ട് നീ താതനോദ് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു താത്ത സോറി താത്ത ഞാൻ അറിയാതെ നോക്കിയതാ താത്ത എന്നോട് ക്ഷമികണം എന്ന് ഓ അതാണോ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവര്ക്കും തോനുനത് അല്ലെ പിന്നെന്തേ … അത് നില്കട്ടെ നിനക്ക് താത്താനെ ഇഷ്ടപ്പെടോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തരിച്ചു നിന്ന് പൊയ് .. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്നാ രീതിയിൽ തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ തീരുമാനുച്ചു ഇത്രയും സുന്ദരിയായ് താത്തയെ ആര്ക ഇഷ്ടപെടാതെ അത് പറഞ്ഞു താത്ത ഒരു ചോദ്യം നാൻ അത്രക്കും സുന്ദരിയാണോ ??

ഞാൻ പറഞ്ഞു താത്താനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹൂറിയെ പോലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു താത്ത ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു താതന്റെട്ത്ത് ഇരുന്ന് എനിട്ട് മെല്ലെ അടുത്തേക് അടുത്തേക് പൊയ് ..താത്ത മെല്ലെ ഒരു കാമ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്താ രൌഫെ എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ താത്തയുടെ അടുത്ത് പൊയ് താത്ത ഇനി എനിക്ക് പിടിച് നില്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താത്തയെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഉമ്മം വെച്ച് താത്ത മെല്ലെ എനിക്ക് പ്രതികരണം തരാൻ തുടങ്ങി താത്ത പറഞ്ഞു എത്ര സമയം ആയ് കുട്ടാ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിക്കുന്നു കുട്ടൻ എന്താ ഈ താതാന്റെ വികാരം മനസിലാകാതെ എന്ന് ..

ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും കേട്ടിപിട്ച്ചു ഉമ്മം വെച്ച് താത്താന്റെ ആ നാവിലെ വെള്ളം മൊത്തം ഞാൻ കുടിച്ചു താത്ത പറഞ്ഞു ഇതു മാത്രം മതിയോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോര എന്ന് താത്ത എന്നെ പിടിച്ചു താത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ട് പൊയ് എനിട്ട് എ സി ഇട്ടു ..

താത്ത ചോദിച്ചു എന്താ കാത്തു നിക്കുന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ താത്ത എന്ത് ചന്ദമാണ്ണ്‍ താത്തനെ കാണാൻ ശെരികും ഒരു ഹൂറി തന്നെ എന്ന് താത്ത പറഞ്ഞു നീ താത്താന്റെ സൌന്ദര്യം ആസ്വദികാതെ താത്താനെ കളിക്കെടാ കുട്ടാ .. ഞാൻ താത്തനെ ബെടിലേക് എറിഞ്ഞു താത്ത നൈറ്റഇ ആണ്‍ ഇട്ടതു വേറെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഞാൻ അവരുടെ കുപ്പായത്തിന്റെ മുകളിലെ അവരുടെ ചക്ക മുലകൾ കശക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ആവേശം കൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ പൂറിന്റെ ബാഗതെക് നീങ്ങി അവരുടെ പൂറിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു തരം മണം വരുനുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നെ വല്ലണ്ടാന്ഗ് ആവേശം കയറ്റി .. ഞാൻ എനിട്ട് താത്താന്റെ കുപ്പായം കാമം മൂലം കീറി പറിച്ചു താത്താന്റെ ആ സൌന്ദര്യം കണ്ടു നാൻ ആശ്ച്ചര്യതോടെ നിന്ന് ആദ്യമായ് ആണ്‍ നാൻ ഒരു പൂറും മുലയും ഇങ്ങന കാണുനത് ഹൊ എന്റെ കുണ്ണ കംബിയായ് പൊട്ടും എന്നുള്ള അവസ്തിയിലായ് .. എന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നും ചെറുങ്ങനെ വെള്ളം വരുണ്ടായിരുന്നു …

ഞാൻ അവരുടെ മുലകളിൽ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വട്ടം വരകുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ സുഗത്തിൽ പൊളയുണ്ടായിരുന്നു .. എനിട്ട് അവരുടെ മുലകൾ വായിലേക് തള്ളി അവരുടെ ആ ചക്ക മുലകൾ പകുതി പോലും എന്റെ വായിൽ കയറുന്നില അവരുടെ കാമം കയറിയ ആ മൂളൽ എനിക്ക് കേൾകാം ആയിരുന്നു ഇത് എന്നെ വല്ലാണ്ട് ആവേശം കയറ്റി അവരുടെ പൊക്കിൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വരയ്കആൻ തുദങ്ങീ അവരുടെ താഴെ ബാഗാതെക് നാൻ വന്നു അവരുടെ രോമം കയറിയ നല്ല ചുവന്ന പൂർ ആ പൂറിൽ നിന്നും നല്ല ഗന്ധം .. ഞാൻ അവിടുത്തെ രോമങ്ങൾ കടിച്ചു വലിയ്കാൻ തുടങ്ങി …

അവർ ആവേശം മൂത്തു് എന്റെ തല പിടിച്ചു എന്റെ മുടിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ തുദങ്ങീ അവർ പറഞ്ഞു ആ രൌഫെ അങ്ങനതന്നെടാ കുട്ടാ ആാ ആാ ഇതാന്റെ പൂർ മൊത്തം നക്കി കുടിക്കെടാ കുട്ടാ ഓ ഇത്ത ഇത് വരെ ഇങ്ങനത സുഖം അനുഭവിചിട്ടിലെട വേഗം ഡാ ….

ഞാൻ ആ പൂറിലെ ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം മൊത്തം കുടിച്ചു ഇത്താക്ക് ആവേശം വല്ലണ്ടാന്ഗ് കയറി എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായ് ഞാൻ ഇതാന്റെ പൂറിൽ എന്റെ 2 വിരലുകൾ അങ്ങ് തള്ളി കയറ്റി എന്നിട്ട് അത് ഇട്ടു ഇളക്കി ഇത്ത ഇകിള്ളി മൂലം പുളയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്താന്റെ കൂതയിൽ ആയ് അടുത്ത പ്രയോഗം ഇത്തഅന്റെ കൂതി ഒരു പോര്ൻ സ്ടരിന്റെ കൂതി പോലെ ഇണ്ടായിരുന്നു ഇത്ത പറഞ്ഞു മതിയെടാ കുട്ടാ ഇനി നാൻ നിന്റെ കുട്ടനെ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കുപ്പായം ഊരി എനിട്ട് എന്റെ അമ്മിഞ്ഞയിൽ പിടിച്ചു എനിട്ട് അവിടെ നാവ് കൊണ്ട് മൂഞ്ചി എനിക്ക് എന്തെനിലാത്ത സുഖം വന്നു താത എന്റെ പാന്റ് ഊരി എനിട്ട് എന്റെ ശടടി ഊരി എനിട്ട് എന്റെ കുണ്ണ കയ്യിൽ പിടിച്ചു താത്ത എന്റെ കുണ്ണ കണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്താ രൌഫെ ഇത് എന്ത് വലിയ കുണ്ണയാട ഇത് ഇങ്ങനത്ത കുണ്ണ ഉണ്ടായിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങന പൂറും ചൊരിഞ്ഞ് ഇരിനത് ഇത്രയും കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു താത്ത എന്റെ കുണ്ണ വായിലാകി ഈംബാൻ തുദങ്ങീ ശെരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഈമുബനത് പോലെ ഈമ്പി വോ എനിക്ക് തരിപ് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു താത്ത അങ്ങന മൂന്ജ് എന്ന് താത്ത പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ഉള്ളത് ആണെന്നും പറഞ്ഞു …എനിട്ട് അവർ എൻറെ കുണ്ണ 10 മിനുട്ട് മൂഞ്ചി നാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് വെള്ളം വരുന്നു എന്ന് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു എന്നാ അത് എന്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ച് താട എന്ന് ഞാൻ അത് മൊത്തം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു
അവർ എനിട്ട് എന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടു ഈംബൻ തുദങ്ങീ … അങ്ങനെ വീണ്ടും അവൻ എഴുനേറ്റു … താത്ത കാൽ വിടര്ത്തി തന്നു നാൻ അവിടെ തുപ്പി എനിട്ട് അവരുടെ ആ പൂരിലെക് എന്റെ കുണ്ണ കയറ്റാൻ തുദങ്ങീ അവർ ആവേശം കൊണ്ട് ആഹ ആഹ് എനൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നാൻ ശക്തിയായ് അടിച്ചു ഓർ 10 മിനിറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു പെട്ടെന അവർ എന്റെ കുന്ന ഊറി അവർ അവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഞാൻ അത് കുടിച് വീണ്ടും എന്റെ കുന്ന അതിൽ കയ്യടി ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അവരെ എന്റെ മുകളിലേക് കിടത്തി ആണ്‍ അടിച്ചത് അവരുടെ പൂർ ശെരിക്കും നാൻ അറിയുണ്ടായിരുന്നു എനിട്ട് അവർ അവിടുന്നു എഴുനേറ്റ് എനിട്ട് നാൻ അവരെ ടോഗ്ഗി സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടിച് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു പെട്ടെനു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാരായ് എന്ന് ഞാൻ ഊരാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ അത് തടഞ്ഞു എനിട്ട് പറഞ്ഞു തെരിപിക്കെട നിന്റെ കുണ്ണ പാൽ നിന്റെ താതന്റെ പൂരിലെക് ഇത് കേട്ട ആവേശത്താൽ ഞാൻ മൊത്തം തെരുപിച്ചു അവർ എന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണു ,,

നാനും അവരും കേട്ടിപിട്ച്ചു കിടന്നു അവർ എന്റെ കുണ്ണ [പിടിച്ചു കുലുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് മതിയയില്ലെട കുട്ടാ ഇനിയും വേണം എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായ് കാമതാൽ അവരുടെ പൂർ വിയര്പ്പ് മുട്ടുക ആണെന് അവർ എന്നെ എഴുനെല്പിച്ചു എനിട്ട് എന്നെ അടുകലയിലെക് കൊണ്ട് പൊയ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് എനിട്ട് അവർ ഫ്രിഡ്ജ്‌ നിന്നും ഐസ് ക്രീം എടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട് ആണെന് അവർ എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഐസ് ക്രീം പുരട്ടി എനിട്ട് ഈംബൻ തുദങ്ങീ വോ എന്തെനിലാത്ത സുഖം എനിക്ക് എര്പെട്ടു ഞാൻ കുറച് ഐസ് ക്രീം എടുത്ത് അവരുടെ കൂതിയിൽ പുരട്ടി എനിട്ട് അത് മൊത്തം തിന്നു അവർ പറഞ്ഞു കൂതിയിൽ കളികെട കുട്ടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂറി മോളെ നിന്റെ കടിപ്പ് ഞാൻ ,മാറ്റി തരാം എന്ന് പരര്ഞ്ഞു അവളുടെ കുണ്ടി നാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുണ്ടിയിലും ഞാൻ എന്റെ പാൽ ഇറക്കി ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ എഗദേശം 5 പ്രാവിശ്യം കളിച്ചു അവരുടെ പൂർ കടിയും എല്ലാ കടിയും ഞാൻ മാറ്റി കൊടത് അങ്ങന രാവിലെ ആയ് ഞാൻ എഴുനെല്കംബം എന്റെ കുണ്ണ കമ്പി ആയിരുന്നു താത്ത ചായ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു,,

താത ഞാൻ നടക്കുന്ന ശബ്ദം കേടു പറഞ്ഞു വേഗം കുളിക്ക് കല്യാണത്തിൻ പോണ്ടേ എന്ന് താത്ത ചായ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു ഞാൻ ബാക്കിലെ [പൊയ് താതന്റെ കുണ്ടിക് പിടിച്ചു താത്ത ഞെട്ടി എന്റെ കുലച്ചു നില്കുന്ന കുന്ന കണ്ടിട് പറഞ്ഞു എന്റെ രൌഫെ നിന്റെ കുട്ടൻ ഉറക്കം ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു കടി മാറാത്ത പൂര് ഇന്ടകുംബം എങ്ങനാ ഉറങ്ങാന എന പറഞ്ഞു നാൻ അവരുടെ പൂരിൽ കയറാൻ തുദങ്ങീ അവർ പറഞ്ഞു രൌഫെ പൂറിൽ തെരുപികണ്ട നീ എന്റെ വായിലേക് തെരുപ്ച്ച മതി എന്ന് ഞാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഓളം അടിച്ചു അവസാനം തെരുപിച്ചു അങ്ങന അവർ അത് മൊത്തം കുടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനും താത്തയും എന്റെ മടിയില താത്ത ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ചു നാനും താത്തയും ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാൻ പോയി അവിടെ താത്തയുടെ പൂർ മൊത്തം മൂഞ്ചി .. അങ്ങന ഞങ്ങൾ കല്യാണ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു അവിടുണ്ണ്‍ ചാൻസ് കിടുംബോഴൊക്കെ താത്തയെ ഉമ്മം വെച്ചും താത്തയുടെ മുല കശകിയും കളിച്ചു അതിന് ശേഷം താതയുമായ് ഞാൻ ഇപ്പഴും കളി തുടർന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ..

നിങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ കഥ ഇഷ്ടം ആയെന്ന് കരുതുന്നു … നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം എനിക്ക് എഴുതി അറിയികുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *