എന്‍റെ അമ്മായി Part 1

Posted by

എന്‍റെ അമ്മായി Part 1

 

എന്റെ അമ്മാവന്‍ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയില്‍ പോയി. ഭാര്യക്കു വിസ ശരിയാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിെലും ഒരു വര്‍ഷം ആയിട്ടും ശരിയായില്ല. ബിന്‍ ലാഡന്റെ ആക്രമണം കാരണം വിസാ ചട്ടങ്ങള്‍ വളരെ സ്റ്രിക്ടാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങി ഒരു ദിവസം മഡ്രാസ് അമേരിക്കന്‍ കൌണ്‍സുലേറ്റില്‍ ിന്നും തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ ഇന്ററ്വ്യൂവിത്തൊന്‍ കത്തു വന്നു. ട്രെയിില്‍ ശബരിമല സീസണ്‍ കാരണം ടിക്കറ്റില്ല. അതിാല്‍ അമ്മായിയും ഞാും കൂടി ബസ്സില്‍ മദ്രാസില്‍ പോകാന്‍ വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ഗി−ി പോളിടെക്ിക്കില്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിാല്‍ മഡ്രാസ് എല്ലാം അറിയുമെന്നാണു വീട്ടുകാരുടെ ധാരണ. അങ്ങി രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്കുള്ള റദ്ദിമീ എന്ന ബസ്സില്‍ ര−ു ടിക്കറ്റു ബുക്കു ചെയ്തു.

റദ്ദിമീ ല്ല പൊക്കമുള്ള ഏസീ വ−ിയാണു, ഉച്ചക്കുമുമ്പു മദ്രാസില്‍ എത്തുമെന്ന കാര്യം തീര്‍ച്ചയാണു. ഞാന്‍ വിന്‍ഡോ സീറ്റില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോള്‍ ആന്റി പറഞ്ഞു ആന്റിക്കു അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചു. എന്റെ തുടയുടെ മുകളിലൂടെ ഭാരിച്ച കു−ി പൊക്കി ആന്റി അപ്പുറത്തേക്കു ീങ്ങി. ആന്റി ഷിഫ്ഫോണ്‍ സാരിയാണു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു. പെര്‍ഫ്യൂമിന്റെ റുമണം. വ−ി സിറ്റി വിട്ടപ്പോള്‍ ലയിറ്റെല്ലാം അണച്ചു. ഏതോ പാ−ി പടം ഇട്ടു ആന്റി ഒരു വലിയ ഷാള്‍ ഇട്ടു പുതച്ചു. ക−ാല്‍ ജയലളിതയെപോലെ ഇരിക്കും. കണ്ണാടിയില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു വെളിയിലെ കാഴ്ചകള്‍ ാക്കി ഇരിക്കുകയാണു ആന്റി. ഞാന്‍ വളിപ്പു സിിമ ാക്കി ഇരുന്നു. അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സുഖകരമായി ഒരു ഇളം ചൂടു എിക്കുഭവപ്പെട്ടു. എന്റെ തുടയും ആന്റിയുടെ തുടയും തൊട്ടുതൊട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമാണതെന്നിെക്കു മസ്സിലായി. അതേതായാലും ന്നായി. വ−ിയില്‍ ല്ല തണുപ്പു−്. എല്ലാവരും ഹിമാലയത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നപോലെ പൊങ്ങിയ പതു പതുത്ത ലക്ഷ്വറി സീറ്റുകളില്‍ ഇരുന്നു മയങ്ങുകയാണു. ആള്‍ക്കാര്‍ ആരും സിിമയില്‍ വലിയ താല്‍പ്പര്യം കാട്ടാത്തതിാല്‍ അവര്‍ പാട്ടുകള്‍ ഇടാന്‍ തുടങ്ങി. ആന്റി അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞു മയങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീന്‍സില്‍ എന്തോ കടിച്ചു ഞാന്‍ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം ചൊറിഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ എന്റെ കയ്യുടെ മുട്ടു ആന്റിയുടെ വശങ്ങളില്‍ തൊട്ടു. ആന്റി അങ്ങിയില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നെ അങ്ങി ഇരിക്കട്ടെ എന്നു ഞാും കരുതി. അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്റെ മസ്സിലെ കുരങ്ങുണര്‍ന്നു. അല്‍പ്പം കൂടി ചേര്‍ന്നിരുന്നാലോ?
ഞാന്‍ കാല്‍ കുറച്ചു കൂടി ീട്ടി പുറകോട്ടു ചാരി. ഞങ്ങളുടെ സീറ്റുകള്‍ ക്കിടയില്‍ ഒരു ഗീയര്‍ പോലെ കമ്പിയു−ായിരുന്നു ചാരല്‍ അഡ്ജസ്റു ചെയ്യാുള്ളത.് ഞാന്‍ അതു അമര്‍ത്തി സീറ്റു അല്‍പ്പം കൂടി പിന്നോട്ടാക്കി. അപ്പോള്‍ വീ−ും എന്റെ വലതു കയ് മുട്ടു ആന്റിയുടെ മുലകളുടെ അടിയിലേക്കു കയറി. ആന്റി ാ ഒബ്ജക്ഷന്‍!! ഭഗവാ ഒന്നു എര്‍ത്തു കൊടുത്താലോ? ആന്റി എറിയുന്നെങ്കില്‍ പിന്നെ മി−ാതിരിക്കാം. മുട്ടുവിന്‍ തുറക്കപ്പെടുമെന്നല്ലേ കൃസ്തുദേവന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത,് മുട്ടാതിരുന്നാല്‍ എങ്ങി തുറക്കും. ഞാന്‍ ഷാളിന്റെ അടിവശം അല്‍പ്പം പൊക്കി കയ്യു എന്റെ തുടയുടെ വശങ്ങളില്‍ ചൊറിഞ്ഞും മാന്തിയും അതോടൊപ്പം എന്റെ കയ്യുടെ പുറവശം കൊ−ു ആന്റിയുടെ തുടകളില്‍ മൃദുവായി ഉരസുകയും ചെയ്തുകൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ധൈര്യത്തിു കയ്യു ആന്റിയുടെ തുടയില്‍ തന്നെ വച്ചു. ആന്റി അക്കമില്ല ഉറക്കമാണോ? ഞാന്‍ എന്റെ ഇടത്തെ കയ്യുകൊ−ു എന്റെ വലത്തെ കക്ഷത്തില്‍ ചൊറിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ആന്റിയുടെ തടിച്ച കയ്യിലും ഒന്നു തൊട്ടു. കയ്യെടുത്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ മപൂറ്വ്വം ആന്റിയുടെ കയ്യില്‍ മൊത്തം ഉരസ്സിയാണു എടുത്തത്.
ആന്റിയുടെ കയ്യ്ത−യില്‍ രോമങ്ങള്‍ ഉ−്. കയ്മുട്ടിന്റെ പുറഭാഗം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കകയ്യിലെ രോമരാജികളും!! അല്ലെങ്കിലും കയ്യിന്റെ മടക്കിു ഒരു പൂറിന്റെ ഛായ ഉ−്. പ−ു ആറാം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ വിക്രമാണു അതിെക്കു കാട്ടിത്തന്നതു. ഒരിക്കല്‍ ക്ളാസില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ചോദിച്ചു ‘എടാ പ്രസാദാ പെണ്ണിന്റെ പൂറു കാണണോ’ എന്നു ഞാന്‍ കരുതി വല്ല കമ്പി ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നു. അപ്പോള്‍ അവന്‍ കയ്യു മടക്കി മുട്ടിന്റെ അകവശം വിരല്‍ കൊ−ു ചേര്‍ത്തു ഒരു പൂര്‍ത്രികോണം സൃഷ്ടിച്ചെന്നെ കാണിച്ചു. അപ്പോഴാണു ഇങ്ങിയാൈരു സാമ്യം എിക്കു തോന്നിയത്, പലപ്പോഴും ഈ പൊസിഷില്‍ ആന്റി കത്തെഴുതുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എിക്കു തോന്നും ഞാാരു രോമം അതിരിട്ടുവരുന്ന പൂര്‍ കാണുകയല്ലേ എന്നു!!!!

ആ തടിപ്പും ഒക്കെ അങ്ങി തന്നെ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും. വിക്രമന്‍ ഒരിക്കല്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചു ‘എട പ്രസാദെ ീ ബഞ്ചിന്റെ അറ്റത്തുിന്നു അകത്തോട്ടു കേറി ഇരി ഞാന്‍ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ‘. ബഞ്ചിന്റെ അറ്റം എന്റെ ഇഷ്ട സീറ്റാണു. അതു വിക്രമു കൊടുക്കാന്‍ മസ്സില്ലായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ അവന്‍ പറഞ്ഞു ‘എടേ ആ അമ്മായി സാറിന്റെ ക്ളാസില്‍ മാത്രം മതി’ ‘അതെന്താടെ അമ്മായി സാറിന്റെ ക്ളാസിു പ്രത്യേകത?’ അമ്മാവന്‍ അമ്മാവി എന്നു ര−ു അധ്യാപകര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുആയിരുന്നു ആരാണു അവര്‍ക്കു ഇരട്ടപ്പേരു ല്‍കിയതെന്നും എിക്കറിയില്ല. ആ സ്കൂള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അമ്മാവും അമ്മാവിയും ഉ−ായിരുന്നു. അമ്മാവന്റെയായിരുന്നു ആ സ്കൂള്‍ തന്നെ. അമ്മായി റ്റീചര്‍ മലയാളം ആണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദുര്യോധന്‍ പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷെപം ചെയ്യുന്ന പാഠം പഠിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ ഒരു ചോദ്യം ‘റ്റീച്ചര്‍ രജസ്വല എന്നു വച്ചാല്‍ എന്താ?’ ഞാന്‍ അന്തം വിട്ടു വിക്രമന്‍ ക്ളാസില്‍ ഡൌട്ടു ചോദിക്കുകയോ? അവന്‍ ന്നാവാന്‍ തീരുമാിച്ചൊ? ക്ളാസില്‍ ഒന്നാമന്‍ ഞാാണു. ആ വാക്കു ഞാും ക−ില്ല. ഈ പാഠത്തില്‍ രജസ്വലയായിരിക്കുന്ന എന്നെ സഭയിലേക്കു വിളിക്കരുതെന്നു പാഞ്ചാലി പറയുന്നു−്.
അപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ വീട്ടില്‍ പോയി മലയാളം ഒക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ? അര്‍ഥത്തിായി എല്ലാവരും അമ്മായി സാറി ാക്കി. അമ്മായി സാറിന്റെ മുഖം ാണിച്ചു പൂത്തുലഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ‘അതിന്റെ അര്‍ഥം ഞാന്‍ പറയില്ല’ ‘അതെന്താ റ്റീച്ചര്‍ ‘ കോറസ്സായി കുട്ടികള്‍. ‘അതു ിന്റെയൊക്കെ അമ്മമാരുടെ അടുത്തു ചോദിച്ചാല്‍ പറഞ്ഞു തരും’ ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ പോയി അമ്മയോടു ചോദിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു അഛാടു ചോദിക്കാന്‍. ആര്‍ക്കും അറിയത്തില്ല. പിറ്റേന്നു റ്റീച്ചറിാടു ഞാന്‍ വീ−ും ചോദിച്ചു. അമ്മായി വീന്റെ അമ്മയൊക്കെ മാസമുറ ആകത്തില്ലേ അതാ ഈ രജസ്വല’ വിക്രമന്‍ പിന്നെ എന്നോടു പറഞ്ഞു ‘എന്നു വച്ചാല്‍ ?’ ‘എടേ ഈ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ സാമാത്തികത്തൂന്നു പശുവിു മാച്ചു വരുന്നപോലെ ഒരു സാധം മാസം തോറും വരും. അപ്പോള്‍ അവരു അടുക്കളേല്‍ കേറത്തില്ല അതാ സംഗതി!!, ഗര്‍ഭമായാല്‍ പിന്നെ വരത്തില്ല ‘ ‘ഇതറിയാമെങ്കില്‍ പിന്നെന്തിാടെ ചോദിച്ചത്?’ ‘അതവരെ കൊ−ു പറയിക്കാാ. ഇി വേറെ ഒരു വേല ഉമൂലേല്‍ വന്നു ഒരഞ്ഞു ില്‍ക്കുന്നതു ക−ിട്ടില്ലേ? എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? അതും ഞാന്‍ ശ്രധിച്ചിരുന്നില്ല വിക്രമന്‍ ആളു കേമന്‍ തന്നെ. പിന്നെ ഞാും ശ്രധിച്ചു. ശരിയാണു.

അമ്മായി പാട്ടും പഠിപ്പിച്ചു ില്‍ക്കുമ്പോള്‍ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഡെസ്കിന്റെ മൂലയില്‍ അരക്കെട്ടു കൊ−ു തള്ളിച്ചിട്ടാണു ില്‍പ്പു, അതിന്റെ ഗുട്ടന്‍സറിയാും വിക്രമന്‍ വേ−ി വന്നു. ‘എടാ പ്രസാദേ അമ്മായിക്കു കടി കയറി ടക്കുകയാ. അമ്മാവന്റെ അടി ഏല്‍ക്കുന്നില്ല. അതാ പൂറു ഡെസ്കിന്റെ അറ്റത്തു കൊ−ു തള്ളുന്നത്. ീ ാക്കിക്കോ ഞാന്‍ ഒരു തമാശ കാണിക്കാം, ആ അറ്റത്തു ഇന്നു ഞാന്‍ ഇരിക്കട്ടെ’ അമ്മായി പതിവുപോലെ ‘കാന്താരവിμായതാക്ഷീ മാജ്ഞെ കാന്താര വാസം ിക്കാവതല്ലേ ‘ എന്നു ഈണത്തില്‍ പാടി ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്കിടുത്തു വന്നു അരക്കെട്ടു ഡെസ്കിന്റെ കൂര്‍ത്ത അറ്റം കൊള്ളിച്ചു. ഞാന്‍ ശ്രധയോടെ കുിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ത്രികോണ ഭാഗം മാത്രം ാക്കുകയാണു. അപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ ഡെസ്കില്‍ വെച്ചു കയ്യു തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നപോലെ കയ്യോടിച്ചു കൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്നു കയ്യു സ്ളിപ്പായപോലെ രേെ കൊ−ു ചെന്നു അമ്മായിയുടെ ഡെസ്കിന്‍ മൂലയില്‍ തള്ളി ിര്‍ത്തിയിരുന്ന യാിേഭാഗത്തു ഒരൊറ്റ ഇടി. അമ്മായിയും ഞാും ഒരുപോലെ ഒരേ ിമിഷത്തില്‍ ഞെട്ടി. അമ്മായി തീ പറക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ വിക്രമ ഒന്നു ാക്കി, പുസ്തകവുമായി സ്ഥലം വിട്ടു, ചോക്കെടുക്കാന്‍ പോയെന്നാണു കുട്ടികള്‍ ധരിച്ചതു, ഞാാഴികെ!. അഞ്ചു മിിട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ അമ്മാവന്‍ സാര്‍ ചൂരലുമായി പാഞ്ഞു വരുന്നു. വന്നപാടെ ഇങ്ളീഷ് ാണ്‍ ഡീറ്റെയില്‍ഡായ ഹക്കിള്‍ബറി ഫിന്‍ എടുത്തു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. “ണവമ ംമ ഠീാമ ടമ്യംലൃ മിറ ഔരസഹലയല്യൃൃ ളശി റീശിഴ ീ വലഹു വേല ൃൌിമംമ്യ ഹെമ്ല ഖശാ?” ചോദ്യം വിക്രമാടാണു. വിക്രമു−ാ ഹക്കിള്‍ ബറിയും റ്റോം സായറും അറിയുന്നു! ഹക്കിള്‍ ബറി പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ പുസ്തകവുമായി അമ്മാവന്‍ സാറിന്റെ കസേരയുടെ പുറകില്‍ ിലത്താണിരിക്കുന്നത.് ാഡ് ഡീറ്റെയില്‍ഡ് കഥയായതിാല്‍ എല്ലാവരും കഥ കേള്‍ക്കാായി പലയിടത്തും ഇരിക്കും. അമ്മാവന്‍ ഇടക്കാരെകൊ−ങ്കിലും വായിപ്പിക്കും.

ആ സമയം ിദ്രാ ദേവത അദ്ദേഹത്തെ അുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ മണിയടി മുഴങ്ങുമ്പോള്‍ മാത്രമാണു അമ്മാവന്‍ ഉണരുന്നത്. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി അന്നു അമ്മാവന്‍ പഠിപ്പിക്കല്‍ മൂഡിലായിരുന്നു. അമ്മാവന്‍ സാര്‍ വരുന്നതിു മുമ്പു ഒരിക്കല്‍ വിക്രമന്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചു. ‘എടേ ഈ ഹക്കിള്‍ പറിയുടെ പറിക്കെത്ര ീളം കാണുമെടേ പ്രസാദേ?’ ‘ഹക്കിള്‍ പറിയല്ലെടേ ഹക്കിള്‍ബെറിയാണു’ ‘അതു ശരി, ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു വലിയ പറിയുള്ള ഒരുത്താണു അവന്നുെ’ വിക്രമന്‍ പറഞ്ഞു. അതാണു ഹക്കിള്‍ ബെറിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിക്രമന്റെ പരിചയം. അവാടാണു അമ്മാവന്റെ കട്ടി ചോദ്യം. അവന്‍ എഴുറ്റുേ ഒന്നും മിഒടിഞ്ഞിട്ടാണു അമ്മാവന്‍ ിര്‍ത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും വിക്രമന്റെ തുടയെല്ലാം പൊട്ടിയിരുന്നു. ‘അവന്റെ അമ്മൂമ്മേടെ ഹക്കിള്‍ പറി ‘ വിക്രമന്‍ അന്നു സ്കൂളില്‍ ിന്നും പുറത്തായതാണു. ഇന്നു വിക്രമന്‍ ര−ു ബാറും ഹോട്ടലും ബെന്‍സു കാറും ഒക്കെയായി മലയോര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മണ്‍ഠലം പ്രസിഡന്റായി വിഹരിച്ചു ടക്കുന്നു. ക്ളാസില്‍ ഇരുന്നു ഹക്കിള്‍ ബറി പഠിച്ചവാക്കെ ക്ളാര്‍ക്കും റ്റീച്ചറുമായി തെ−ിപ്പിരിഞ്ഞും ടക്കുന്നു. അങ്ങി അമ്മാവും അമ്മാവിയും കൂടി അവ രക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഏ കേ ആന്റണിയും!! മദ്യം ിരോധിക്കുക വഴി പട്ട ഷാപ്പില്‍ കോഴിയെ അറുത്തു കൊ−ിരുന്ന വിക്രമന്‍ അങ്ങി മുതലാളിയായി.
അന്നു വിക്രമന്‍ ചെയ്ത കാര്യം ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ കാരണം എന്റെ കയ്യു ആന്റിയുടെ മര്‍മ്മ ഭാഗം വരെ ിരങ്ങിയെത്തിയതു കൊ−ാണു. ഏതായാലും എന്റെ കയ്യു ആന്റിയുടെ വേ−പ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ടും ആന്റിക്കു കുലുക്കമില്ലാത്തിാല്‍ മൌം സമ്മതം എന്നു കണക്കിലെടുത്തു ഞാന്‍ എന്റെ ഇടതു കരം ീട്ടി ഷാളിിടയിലൂടെ ബ്രായുടെ അടിയില്‍ കൂര്‍ത്തുിന്ന ആ മാറിടങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണത്തില്‍ പിതുക്കി. ഠേ..ന്നു ഒറ്റയടി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആന്റി ിദ്രയില്‍ തന്നെ. ഒഹോ അപ്പോള്‍ എല്ലാ ടെസ്റും സക്സസ്. ഞാന്‍ കയ്യു വീ−ും ീട്ടി മറ്റെ മുലയിലും ഒന്നു പിടിച്ചു. ആഹ കല്ലന്‍ മുലകള്‍ സ്പ്രിങ്ങുപോലെ ബ്രായിട്ടു ടയിറ്റാക്കി ിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. അമ്മാവന്‍ അധികം പെരുമാറി കാണില്ല. ഉടയാ മുലകള്‍!!! എന്റെ റദ്ദി മീ ഈ രാത്രി ഞാന്‍ മറക്കില്ല.
ബസു അതിന്റെ വേഗതയില്‍ ഓടിക്കൊ−ിരുന്നു. തിരുല്‍െ വേലിക്കുള്ള ിരപ്പായ റോഡിലൂടെയാണു പ്രയാണം. ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാത്ത എയര്‍ ബസില്‍ എല്ലാവരും ഉറക്കം. പാട്ടും ിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഞാന്‍ പിന്നെ ഒന്നും അമാന്തിച്ചില്ല. ആന്റിയുടെ ബ്ളവുസിന്റെ ഹൂക്കുകളില്‍ എന്റെ വിരലുകള്‍ പരതാന്‍ തുടങ്ങി. ഹൂക്കുകള്‍ ഓരോന്നായി വിടര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ആന്റി ഒന്നു ടുെവീര്‍പ്പിട്ടു. ആന്റിയുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ ചെമ്പകപ്പൂ മണം എിക്കുഭവപ്പെട്ടു പുറത്തു തണുത്തിട്ടും ഷാളിടിയില്‍ ആന്റിയുടെ മാറിടത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വിയര്‍പ്പുതുള്ളികള്‍ ഉ−ായിരുന്നു. ഞാന്‍ ബ്രാക്കകത്തു കയ്യിട്ടു ആ മാദക മുലകളില്‍ പിടിച്ചു. ര−ു വിരലുകള്‍ കയറ്റി ഞെരുങ്ങിിന്ന മുലകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ആ കണ്ണുകള്‍ ഞാന്‍ തപ്പി ഞെരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ബ്രായുടെ ടയിറ്റു കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള വഴി അടഞ്ഞിരുന്നു. ഞാന്‍ മുലകളുടെ വിടവിലും അതിടിയിലും ബ്രാക്കു പുറത്തുകൂടിയും ഒക്കെ മുലയുടെ അളവുകള്‍ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം എന്റെ കയ്യി ബ്രായുടെ സ്റ്രാപ്പുകളില്‍ വിരലോടിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഞാന്‍ ബ്രായുടെ സ്റ്രാപ്പില്‍ വെറുതെ ട്രേസു ചെയ്തു കൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യിട്ടു ആന്റിയുടെ കക്ഷത്തില്‍ പരതി.

അവിടെ ല്ല ചുരു− രോമങ്ങള്‍ ഉ−ായിരുന്നു. അവയില്‍ ഞെരടിയ കയ്യു ഞാന്‍ ഇണക്കത്തില്‍ മൂക്കില്‍ വച്ചു. മണം കൊള്ളാം. ഒരു കുഴഞ്ഞ കുട്ടിക്കൂറയും വിയര്‍പ്പും കലര്‍ന്ന മണം. അതെന്റെ കുണ്ണയെ ഉണര്‍ത്തി. അവന്‍ ജീന്‍സിുള്ളില്‍ കൂടാരം ഉയര്‍ത്താുള്ള ആരംഭമായി. ഞാന്‍ താഴേക്കു ിരങ്ങി ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ാക്കിന്റെ അഗ്രത്താല്‍ ബ്രാക്കു പുറത്തു കൂടി മുലക്കണ്ണു വരുന്ന ഭാഗത്തില്‍ ക്കി. ആന്റി ഒന്നു ചെറുതായി കിടുങ്ങി. പക്ഷെ എന്റെ പിടലി ഇപ്പോള്‍ ഒടിയുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണു. പോര വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴികാണണം. ഞാന്‍ ിവര്‍ന്നിരുന്നു ആന്റിയുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു എന്നോടു ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു. ആ ചെവിയുടെ പാര്‍ശ്വങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മെല്ലെ കടിച്ചു. പിന്നെ ചുംബിച്ചു ആന്റിയുടെ ചൂടു ിശ്വാസം, വായില്‍ ചെറിയ പാസ് പാസിന്റെ മണം, പെരും ജീരകം ചേര്‍ന്ന മണം, ഞാന്‍ കവിളില്‍ ഒന്നു ചുംബിച്ചു.
ആന്റി എന്റെ കയ്യില്‍ വിരലമര്‍ത്തി. ഞാന്‍ വീ−ും കടന്നു ചു−ുകളില്‍ തന്നെ ചുംബിച്ചു. ആന്റിയുടെ ദേഹം ചൂടായിക്കൊ−ിരുന്നു. ഞാന്‍ തോളിലിട്ട കയ്യു താഴ്ത്തി ബ്ളവുസിന്റെ പിന്‍വശം പൊക്കി ബ്രായുടെ ക്ളിപ്പു തട്ടി. മുതുകില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു തലോടി പിന്നെ കയ്യെടുത്തു വശങ്ങളിലൂടെ ആന്റിയുടെ മുന്‍ വശം പരതി ബ്രാ ക്ളിപ്പു പോയതിാല്‍ ഞാന്‍ ഉയര്‍ത്തി മുലകളെ ഫ്രീ ആക്കി അവ അല്‍പ്പം ഇടിഞ്ഞു. ഞാന്‍ മുലയില്‍ പച്ചക്കു കയറി പിടിച്ചു. ‘പതുക്കെ’ ആന്റി എന്റെ ചെവിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ മുലയിലൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരുന്നു ക്കി. എന്നാല്‍ ആ ആംഗിളില്‍ പിടലി വല്ലാതെ കഴക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാന്‍ കയ്യു താഴേക്കു കൊ−ു പോയി ആന്റിയുടെ സാരിയും പാവാടയും കൂടി പൊക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. കാല്‍ വണ്ണയിലുള്ള രോമരാജികള്‍ എന്റെ കയ്യില്‍ തടഞ്ഞു. സാരിയും അടിപ്പാവാടയും കൂടി പൊക്കി തുടയുടെ പകുതി വരെ ഗ്നമാക്കി. ഞാന്‍ അവിടെല്ലാം വിരലോടിച്ചു. മുട്ടില്‍, മുട്ടിു പിന്നിലെ മടക്കില്‍, കാലിലെ പൂടക്കാടില്‍, മിുസമുള്ള തുടകളില്‍, ല്ല കിണ്ണന്‍ തുട പച്ച വാഴപ്പോള പോലെ തണുത്ത തുടകള്‍ ചൂടു പിടിച്ചുകൊ−ിരുന്നു. ഞാന്‍ കയ്യു അകത്തേക്കു കയറ്റി പൂറിു സമീപം പരതി…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *