ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി

Posted by

ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി

 

ഞന്‍ റസീന. 21 വയസ്. കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്ന സമ്ഭവം അണു. എന്റെ വീട്ടില്‍ ഞനും ഉമ്മച്ചിയും അനിയനും അണു തമസം . വപ്പിച്ചി ദുബായില്‍ ബിസിനസ് അണു.അനിയന്‍ റ്സാക്ക് +2വില്‍ പഠിക്കുന്നു. ആ വലിയ വീട്ടില്‍ ഞങല്‍ തനിച്ചയ കാരണം വപ്പിച്ചിയുദെ അകന്ന ബന്തതില്‍ ഉല്ല സുബൈര്‍ ഇക്കയെ വറ്റ്ച്മന്‍ അയി വാപ്പിച്ചി നിര്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാക്ക് 45 വയസ് ഉണ്ടാകും . തമസവും മറ്റുമെല്ലാം ഞങലുടെ ഔട് ഹൌസില്‍ അണ്.

എനിക്ക് സെക്സില്‍ നല്ല തല്പര്യം അണ്. അതു കൊണ്ട് ക്ലാസിലെ ആണ്‍ പിളേര്‍ എന്റെ 34D സൈസ് മുലയില്‍ നിന്ന് കണെടുക്കാതെ നൊക്കുന്നതൊക്കെ എനിക് വലിയ ഇഷ്ടം അണ്. എന്റെ വസ്ത്രങല്‍ എല്ലം എന്റെ ബൊഡി ഷേപ്പ് വ്യക്തമക്കുന്ന രീതിയിലും കഴുത്ത് ഇറക്കി വെട്ടി മുല വെട്ട് കാണുന്ന തരതിലും അണ്‍ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. ആണുങല്‍ എന്നെ ഉറ്റുനൊക്കി സുഗിക്കുന്നത് കണാന്‍ എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടം അണ്.

എന്റെ 4ത് സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ കഴിഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മയ് മസത്തില വെക്കെഷന്‍ സമയം . ഉമ്മച്ചി ജൊലിക്കും പൊയി റസാക്ക് പഠിക്കാനും പൊയാല്‍ പിന്നെ ആ വീട്ടില്‍ ഞന്‍ ഒറ്റക്ക് . പിന്നീടുള്ള സമയം മുഴുവന്‍ സെക്സ് ചാറ്റ് ചെയ്യല്‍ അണ്‍ പരിപടി. അങന ഒരു ദിവസം ഉച്ച അയപ്പൊ ചറ്റിങ് ഒക്കെ മതിആക്കി കുളിക്കാന്‍ ആയിട്ട് ഉടുപ്പ് എല്ലം ഊരികഴിഞപ്പൊ ഒരു കോളിങ് ബെല്‍ അടിക്കുന്നു. ഞാന്‍ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടവ്വല്‍ എടുതു ഉടുതിട്ടു ജനലിലൂടെ ആരാണതെന്ന് നൊക്കി. അത് റസക്ക് അണ്. ഞന്‍ വേഗം പൊയി വതില്‍ തുറ്ന്നു. അവന്‍ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ നൊക്കി നിന്നു. അപ്പൊഴാണു ഞന്‍ ഒരു ടവ്വല്‍ മാത്രമണു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നു ഒറ്മ വന്നത്. ഞന്‍ എന്നെ തന്നെ ഒന്നു നൊക്കി. ടവ്വല്‍ കഷ്ടി എന്റെ മുട്ട് വരെ ഒളു. മുലയാണെങ്കില്‍ പകുതിയും പുരത്താണു. ഞാന്‍ അവനോട് ചൊദിചു “നീ എന്താ ഇങന നൊക്കുന്നേ” അപ്പോഴാണു അവനു സ്വബോദം വന്നത്. “ഏയ് ഒന്നുമില്ല” എന്നും പറഞ് അവന്‍ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പൊയി. എന്നിട്ട് റൂമില്‍ നിന്നു അവന്‍ ഉരക്കെ പരഞു
“ഞാന്‍ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വേഗം താ.”
“എടാ ഞാന്‍ കുളിക്കാന്‍ പൊകേണ്. വേഗം കുളിച്ച് വന്നീട്ട് പൊരെ?”
“ഇത്താത്താട കുളി തീരാന്‍ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നര മണി അയി. ഇനിയും വയ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലാ…”
“എങ്കില്‍ വാ…”
എന്നും പറഞ് ഞാന്‍ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. ചൊറും കറിയും എടുത്തു കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്ബൊല്‍ അവന്‍ എന്നെ തന്നെ നൊക്കി കസേരയില്‍ ഇരിക്കെണ്. അവന്റെ അടുത്ത് എത്താറായതും പെട്ടെന്നു എന്റെ ടവ്വല്‍ ഊരി പോയി. എനിക്കു ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയില്ല. ഞാന്‍ ആകെ സ്തമ്ബിച് പൊയി. അവന്‍ എന്നെ അടിമുടി നൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്. അവന്‍ പെട്ടെന്ന് എഴുനെറ്റ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ കയ്യില്‍ നിന്ന് പാത്രങല്‍ വാങി ടേബിളില്‍ വെച്ചു. എന്നിട്ട് താഴെ കിടന്ന എന്റെ ടവ്വല്‍ എടുത് എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു.അതിനിടയില്‍ അവന്‍ എന്റെ മുലയില്‍ നന്നയി ഒന്നു നെക്കി. ആ സുഖതില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ അടച്ച് എന്റെ ശരീരവും മനസും അവനു വഴങി നിന്നു. അവന്‍ എന്റെ പുറകില്‍ വന്ന് എന്റെ ശരീരത്തൊട് ചെറ്ന്ന് നിന്നു.അവന്റെ സാധനം എന്റെ നിധമ്ബത്തില്‍ മുട്ടുന്നതയി എനിക്ക് മനസിലയി. അവന്‍ എന്റെ മുടി വകഞ്ഞ് മറ്റി ചുണ്ട് എന്റെ ചെവിയൊട് ചെറ്ത്ത് വെച്ച് പതുക്കെ പരഞ്ഞു
“ഇത്താത്തയെ ഇങന കണ്ടപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സാധനം കമ്ബി അയി”
“അതെനിക്ക് മനസിലയി. നിന്റെ സാധനം എന്റെ ചന്ദിയില്‍ ഇപ്പൊ കുത്തി കേറുമ്”
“ഇത്താത്തക്ക് കണണ്ടെ അതു”
ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു. അവന്‍ എന്നെ പൊക്കി എടുത്ത് അവന്റെ റൂമില്‍ കട്ടിലില്‍ കൊണ്ടുപൊയി കിദത്തി. എന്റെ ടവ്വല്‍ ഊരി എന്നെ പൂറ്ണ്ണ നഗ്ന അക്കി കിടത്തി. അവന്റെ ബനിയന്‍ ഊരി അവന്‍ എന്റെ മുകളില്‍ കിടന്ന് ചുണ്ടില്‍ ചുമ്ബിച്ചു. ഞാന്‍ അവന്റെ ചുണ്ട് മതിയവോളം ചപ്പി വലിച്ചു. ഈ സമയം മൊത്തം അവന്‍ എന്റെ മുലകളെ കശക്കി ഉടച്ചു. അവന്റെ വിരലുകള്‍ എന്റെ വികസിച്ച് നിന്ന മുലനെട്ടുകളില്‍ കലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവന്‍ മുഖം എന്റെ മുലകല്ക്കിടയില്‍ വെച്ച് അമര്തി. പിന്നീടു അവന്‍ എന്റെ മുലകള്‍ നന്നയി ചപ്പി കുടിച്ചു. എന്നില്‍ നിന്നു ചില ശീല്ക്കാര ശബ്ദങള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാന്‍ അവനെ എഴുനെല്പ്പിച്ച് നിറ്ത്തി അവന്റെ പാന്റ് അഴിച്ചു മറ്റി. ഷഡ്ഡിക്കുള്ളില്‍ അവന്റെ സാധനം മുഴച്ച് നില്ക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാന്‍ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവന്റെ മുന്ബില്‍ മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് ഞാന്‍ അവന്റെ ഷഡ്ഡി ഊരി. അവന്റെ വലിയ സാധനം കണ്ട് എന്റെ കണ്ണു തള്ളി പോയി. ഞാന്‍ അതിന്റെ തുമ്ബില്‍ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു. പതിയെ അത് മൊത്തം നക്കിയിട്ട് ഞാന്‍ അതെടുതു എന്റെ വായില്‍ ഇട്ടു നന്നായി ഊമ്ബി വലിച്ചു. അവന്‍ എന്നെ കട്ടിലില്‍ കിടത്തി എന്റെ വടിച്ച് വ്രിത്തി ആക്കിയ പൂറില്‍ നക്കി. ഞാന്‍ സുഗം കൊണ്ടു സ്വര്ഗം കണ്ടു. അവന്‍ അവന്റെ സാധനം എടുത്ത് പതിയെ എന്റെ പൂറില്‍ കേറ്റി. എന്നിട്ട് സവദനം അതു അങൊട്ടും ഇങൊട്ടും ചലിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു നേരം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പൊ അവന്‍ പരഞ്ഞു
“എനിക്കിപ്പൊ പോകും . അകത്ത് പോയാല്‍ കുഴപ്പമകൊ? ”
“കുഴപ്പമില്ല. നീ വൈകിട്ട് എനിക്കു ടാബ്ലെറ്റ് വങി തന്നാ മതി.”
അവന്‍ അവേശത്തോടെ വീണ്ടും അടിച്ചു. അതികം വൈകാതെ അവന്റെ സാധനം എന്റെ പൂറ്റില്‍ പാല്‍ ചുരത്തി. ഞാന്‍ അപ്പൊഴേക്കും സുഗം കൊണ്ട് ഒരു ഉന്മാദ അവസ്തയില്‍ ആയിരുന്നു.
വീണ്ടും കുറച്ച് നെരം അങന കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്ന ശെഷം ഞങല്‍ പൊയി കുളിച്ചു. പിന്നീടും വീട്ടില്‍ ഉമ്മച്ചി ഇല്ലാത്ത സമയങളില്‍ ഞങല്‍ ബന്ദപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *