എന്റെ അമ്മമ്മ തമ്പുരാട്ടി [തനിനാടൻ]

എന്റെ അമ്മമ്മ തമ്പുരാട്ടി Ente Amma Thamburatti bY തനിനാടൻ  Gs_ WmapNÄ¡v tlgw H^p NT]pfm]n F¯pN]m\v. H^p fqZnt`¡v k¶mt` l^n]mNq NqXpS {bSo£NÄ Hjnkm¡pN. hwPSn C³shÎm\v Sm`vb^yw CÃm¯kÀ Hjnkm¡pN.knfÀlW§apw Aen{bm]§apw Sp_s¶jpSpN. hvtWit¯msX SWnWmX³ CSv kÀg§Ä¡v fp¼v WX¶ H^p NT]m\v. Fsâ A½½ ^mVnN S¼p^m«n]psX NT. N^n¼WNÄ S`]p]À¯n Wn¡p¶ H^p bm`¡mX³ {Pmfw. k`n] S_kmXnNam] 4 B§afmÀ¡v bn_¶ Hä sb§Ä. {bm]¯ntW¡mÄ […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മമ്മ തമ്പുരാട്ടി [തനിനാടൻ]

എന്റെ അമ്മമ്മ തമ്പുരാട്ടി Ente Amma Thamburatti bY തനിനാടൻ  Gs_ WmapNÄ¡v tlgw
H^p NT]pfm]n F¯pN]m\v. H^p fqZnt`¡v k¶mt` l^n]mNq NqXpSÂ {bSo£NÄ Hjnkm¡pN. hwPSn
C³shÎm\v Sm`vb^yw CÃm¯kÀ Hjnkm¡pN.knfÀlW§apw Aen{bm]§apw Sp_s¶jpSpN. hvtWit¯msX
SWnWmX³ CSv kÀg§Ä¡v fp¼v WX¶ H^p NT]m\v. Fsâ A½½ ^mVnN S¼p^m«n]psX NT. N^n¼WNÄ
S`]p]À¯n Wn¡p¶ H^p bm`¡mX³ {Pmfw. k`n] S_kmXnNam] 4 B§afmÀ¡v bn_¶ Hä sb§Ä.
{bm]¯ntW¡mÄ […]

Continue reading

ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും 5 [തനിനാടന്‍]

ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും 5 Babichayanum Madalasakalum Part 6 | Author : തനിനാടന്‍
Previous Parts പ്രിയ വായനക്കാരെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും
തിരിച്ചു വരുന്നു. കരുത്തിന്റെയും ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ബേബിച്ചായനെ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ പല വായനക്കാരും ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചവരാണ്.
പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണിത് ഇത്തവണയും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പ്ലാന്ററും ബിസിനസ്സുകാരനും സർവ്വോപരി മലയോരത്തെ അധോലോകവുമെല്ലാമായ ബേബിച്ചായൻ.
ചങ്കൂറ്റവും ഒപ്പം എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സന്തത സഹചാരികളുമാണ് ബേബിച്ചായന്റെ […]

Continue reading

ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും 5 [തനിനാടന്‍]

ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും 5 Babichayanum Madalasakalum Part 6 | Author : തനിനാടന്‍ Previous Parts പ്രിയ വായനക്കാരെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ബേബിച്ചായനും മദാലസകളും തിരിച്ചു വരുന്നു. കരുത്തിന്റെയും ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ബേബിച്ചായനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ പല വായനക്കാരും ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണിത് ഇത്തവണയും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്ലാന്ററും ബിസിനസ്സുകാരനും സർവ്വോപരി മലയോരത്തെ അധോലോകവുമെല്ലാമായ ബേബിച്ചായൻ. ചങ്കൂറ്റവും ഒപ്പം എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സന്തത സഹചാരികളുമാണ് ബേബിച്ചായന്റെ […]

Continue reading

ഓർമ്മകളിലെ രതി റാണിമാർ -1

ഓർമ്മകളിലെ രതി റാണിമാർ 1 Ormakalile Rathi Ranimar Part 1 bY Thaninadan ഞാൻ മഹേഷ് ഇപ്പോൾ പ്രായം അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ്.. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഓർമ്മകളാണ്‌. എന്റെമാത്രമല്ല മറ്റു പലരുടേയും ജീവിതങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക കര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് വീടിനടുത്തുള്ള ഫിലിപ്പ് ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു. എന്നേക്കാൾ എട്ടു പത്ത് വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള അദ്ദേഹവും ഞാനുമായിരുന്നു സിനിമക്ക് പോക്കും മറ്റും. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന വഴിത്തിരിവുകളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു […]

Continue reading

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 2

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 2 Ummayude Santhosham Part 2 bY തനിനാടൻ   “എടാ നീ സമയം കളയാതെ കുണ്ണ കേറ്റി അടിച്ചു താടാ കുട്ടാ” “ കേറ്റാടീ താഹിത്താ നീ ആദ്യം ഒന്ന് ഊമ്പിത്താടീ” കുനിഞ്ഞു നിന്ന താഹിറ പെട്ടെന്ന് നിവർന്നു. തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിലത്തിരുന്നു. കൊഴുത്തു നെയ്യ് മുറ്റിയ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ രാജേഷ് വട്ടനെ പിടിച്ചു. അവന്റെ കൈകൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഇറുകെ പുണർന്നു. അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പിവലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾ നാക്ക് വായിലേക്ക് […]

Continue reading

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 1

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 1 Ummayude Santhosham Part 1 bY തനിനാടൻ രാവിലെ മകൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നസീമ ബാത്രൂമിൽ കയറി നോക്കി. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ തന്നെ അവൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. മടക്ക് നിവർത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കുണ്ണപാൽ..അവളുടെ ഉമ്മ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം തിരതല്ലി. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച നസീമ തന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ആ മലമൂട്ടിൽ താമസമാക്കിയിട്ട് വർഷം നാലു കഴിഞ്ഞു. ഒത്ത ഉരുപ്പിടിയായതിനാൽ പലരും മുട്ടിയതാണ്‌. ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി രതിയുടെ ഏഴാം സവർഗ്ഗം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ […]

Continue reading

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 1

ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം 1 Ummayude Santhosham Part 1 bY തനിനാടൻ രാവിലെ മകൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നസീമ ബാത്രൂമിൽ കയറി നോക്കി. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ തന്നെ അവൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. മടക്ക് നിവർത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കുണ്ണപാൽ..അവളുടെ ഉമ്മ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം തിരതല്ലി. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച നസീമ തന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ആ മലമൂട്ടിൽ താമസമാക്കിയിട്ട് വർഷം നാലു കഴിഞ്ഞു. ഒത്ത ഉരുപ്പിടിയായതിനാൽ പലരും മുട്ടിയതാണ്‌. ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി രതിയുടെ ഏഴാം സവർഗ്ഗം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ […]

Continue reading

സരിതച്ചേച്ചി

സരിതച്ചേച്ചി Sarithachechi bY Thaninadan   ഞാൻ അഭിജിത്ത്. അഭി എന്ന് വിളിക്കും. പ്ലസ്റ്റുവിന്റെ റിസൽറ്റ് വന്നതിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ബിയർ ഒക്കെ കഴിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഇനി എൻട്രൻസിന്റെ റിസൽറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, അതു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അഛൻ ബാംഗ്ലൂരിലോ, മൈസൂരിലോ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഇടത്തൊ ഒക്കെ സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കും എന്നാണ് മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ കാര്യം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനായ എനിക്കെന്തായാലും അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എൻട്രൻസ് കിട്ടും എന്നുതന്നെയാണ് വിശ്വാസം. […]

Continue reading