സ്വർണ്ണയപ്പി – 2 അപ്പിക്കഥ

സ്വർണ്ണയപ്പി  2 അപ്പിക്കഥ Swarnayappi 2 bY Ashu വക്കച്ചന്റെ തുടർക്കഥ——- ഷീലാമ്മ തൂറി എഴുന്നേറ്റു ടേബ്ളിൽ നിന്നും തായെ ഇറങ്ങി ചന്തി അകത്തി വക്കച്ചന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വക്കച്ചൻ ഷീലാമ്മയുടെ തൂറിയ കുണ്ടിയിൽ മൂക്കു വെച്ച് മണത്തു എന്താടി ഇന്നത്തെ കോള് നല്ല തീട്ടമാണല്ലോ നീ തൂറിയതു മണം കൊള്ളാലോ അത് വക്കച്ച എന്റെ മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് ആണ് ഞാൻ കൂതി പൊളിച്ചു തൂറി തന്നത് രാവിലെയുള്ള ദോശ ചട്നി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള മീനും ചോറും […]

Continue reading