സുനീറാത്ത 1

സുനീറാത്ത bY:Ashik എന്റെ പേര് ആഷിക്.ഞാനിപ്പോൾ +2 ആണ്.ഇത് ഞാൻ +1 നു പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്ന കഥയാണ്. എന്റെ അയൽവാസിയാണ് സുനീറ.ഉപ്പയുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ അഷ്കർക്കയുടെ ഭാര്യ.അവർക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട്:-അമീൻ.എന്റെ ഉപ്പയും അഷ്കർക്കയും ചേർന്ന് ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ്.അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. സുനീറയെ കാണാൻ നല്ല ചരക്കാണ്.29 വയസ്സേ ഉള്ളൂ.ഒരു 38സൈസ് മുല.അത്രക്കുന്തിയതല്ലെന്കിലും കൊതിപ്പിക്കുന്ന കുണ്ടി.എപ്പൊഴും മാക്സി ആണ് ഇടുക.അലസമായ രീതിയിലുള്ള അവളുടെ തട്ടവും ഇട്ടുള്ള വരവ് കണ്ടാൽ തന്നെ കമ്പിയാകും.ഞാനിടക്കിടക്ക് അവളുടെ […]

Continue reading