ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 5 [Kothiyan]

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 4 Shimnayude elaneer kudagal Part 4 Auhtor : Kothiyan | Previous Parts Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |   നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹത്തിന്   ഒരുപാട്‌ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു . റീമ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി ..  ഷിംന ചേച്ചിയുടെ അവിടെ  പോകുന്നപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് വന്നിട്ടില്ല  ഉള്ളിൽ ചെറിയ പേടി […]

Continue reading

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 4 [Kothiyan]

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 4 Story Name : Shimnayude elaneer kudagal Part 4 Auhtor : Kothiyan | Previous Parts Part 1 | Part 2 | Part 3   ഒരു വലിയ സോറി .. കഥ എഴുതിയിരുന്നു , ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൈയിൽ എല്ലാർന്നു ഇപ്പോളാണ് കിട്ടിയത് , അതാണ് സ്റ്റോറി ലേറ്റ് ആയത് .. നിങളുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ….ചേച്ചി കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്കാണ് […]

Continue reading

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 3 [Kothiyan]

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ 3 Story Name : Shimnayude elaneer kudagal Part 3 Auhtor : Kothiyan | Previous Parts Part 1 | Part 2   ഈ ലക്കം എഴുതാൻ താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.. പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് .. എഴുതാൻ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ആണേൽ നിറയെ കഥകൾ എല്ലാം വായിക്കാതെ എഴുതാൻ തോന്നിയില്ല അതാണ് .. സോറി ചേച്ചി കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി എന്നോട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു , കോളേജിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഒകെ […]

Continue reading