ടോമിയുടെ മമ്മി കത്രീന 1 [Smitha]

ടോമിയുടെ മമ്മി കത്രീന 1 Tomiyude Mammy Kathrina | Author : Smitha     പ്രേരണ: പർപ്പിൾ മങ്കി ഡിഷ്വാഷറുടെ “പാർട്ടി മോം.” “ടോമി, നീ പല്ലു തേച്ചോ?” അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കത്രീനാ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. പുറത്ത് , റബ്ബർ മരങ്ങൾക്ക് മേലെ ചാറ്റൽ മഴയുടെ സംഘനൃത്തം ജനലിലൂടെ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു ടോമി. “ങ്ഹാ,” നോട്ടം മാറ്റാതെ ടോമി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “എന്നാ വന്ന് ദോശ തിന്ന്…” അൽപ്പ സമയം കൂടി മഴയുടെ ലംബരേഖകൾ […]

Continue reading