സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല [ശ്യാമ]

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല Sir Sib Ettittilla | Author : Shyama   സൂസൻ    ഏറെ    നേരായി              ബാത്‌റൂമിൽ    ആണ്.. ഇത്  ഇപ്പോൾ   എത്ര   സമയം   എടുത്താലും   ആർക്കും   ചേതമില്ല… കോളേജ്   ഹോസ്റ്റലിൽ   ആയിരിക്കുമ്പോൾ    സ്വസ്ഥമായി    ഒന്നിനോ              രണ്ടിനോ   പോവാൻ    കഴിയില്ല… അപ്പോ   തുടങ്ങും,  കതകിന്    തട്ടാൻ.. ” […]

Continue reading

Shyama New kambi novel

ശ്യാമ   ആദ്യ ഭാഗത്തില് സെക്സ് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നില്ല. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭാഗം.  ഈ കഥയിലെ നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പേര് ശ്യാമ, വയസ്സ് 25, സുന്ദരി, ആവശ്യത്തിന് പൊക്കം, ഉടയാത്ത ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുള്ള പാല്ക്കുടങ്ങള്. വിരിഞ്ഞ വയര്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് ആ നാട്ടിലെ സ്വപ്ന സുന്ദരി. വിശേഷണങ്ങള് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ജനനം. അച്ഛന് ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു. അമ്മയാണ് വളര്ത്തിയത്. ഒരു അനിയന് ഉണ്ട്. ശ്യാം എന്നാണ് പേര്. പ്ലസ്ടൂ ന് പഠിക്കുന്നു. പഠനം കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading