ടീച്ചറാന്റിയും ഞാനും മറിയ ചേച്ചിയും 3

ടീച്ചറാന്റിയും ഞാനും മറിയ ചേച്ചിയും 3 Teacher Auntiyum njanum mariyachechiyum  3 bY Suresh ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here   ഒരു ഞായർ ദിവസം കുളി കഴിഞ്ഞ് പ്രാതലും കഴിച്ച് ഞാൻ ഹാളിൽ ടിവി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടിവിയിലെ പല പരിപാടികളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു.ഞാൻ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുമായി എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നു കരുതി അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു .വാതിലിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ രണ്ടു പേരു സംസാരിക്കുന്നു. ആരെന്നു അറിയാൻ ഞാൻ […]

Continue reading

എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2

എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2 enne pranayicha ente teacher 2 kambikatha
bY:KuTTooS @Muthuchippi.net ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചവർ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു സാങ്കൽപ്പിക
പേരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു .. സാങ്കൽപ്പിക പേര് വച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു
സുഖമില്ല … എൻറെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും
കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം . അടുത്ത പാർട്ടിൽ പരിഹരിക്കാം . പിന്നെ പേജ്
കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും […]

Continue reading

എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2

എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2 enne pranayicha ente teacher 2 kambikatha bY:KuTTooS @kambikuttan.net ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചവർ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു സാങ്കൽപ്പിക പേരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു .. സാങ്കൽപ്പിക പേര് വച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല … എൻറെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം . അടുത്ത പാർട്ടിൽ പരിഹരിക്കാം . പിന്നെ പേജ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും […]

Continue reading

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 5

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 5 School Teacher PART-05 kambikatha bY:JubY AnGLe പ്രിയ സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ വായനക്കാരോട് ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കാലത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിച്ച പോലെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജുബി ….. (പുതിയ വായനക്കാർ മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാ ശേഷം തുടരുക) ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 […]

Continue reading