🔥ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 15🔥[സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 15 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 15 | Author : Sanju Sena Click here to read Previous parts of this story   നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ പലയിടത്തും കടന്നു വരുന്നൊരു കഥയാണ് ,താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ,മുന്നറിയിപ്പായി കണ്ടു ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ….ഇതിലെ കഥയും ബന്ധങ്ങളും ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ,നമ്മുടെ മാത്രമായ സ്വകാര്യതയിൽ വായിച്ചു ആസ്വദിക്കുക എന്നതല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് . ഏറെ താമസിച്ചു പോയി […]

Continue reading

🔥ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 14🔥[സഞ്ജു സേന]

നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ പലയിടത്തും കടന്നു വരുന്നൊരു കഥയാണ് , താൽപ്പര്യമില്ലാ ത്തവർ ,മുന്നറിയിപ്പായി കണ്ടു ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ….ഇതിലെ കഥയും ബന്ധങ്ങളും ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ,നമ്മുടെ മാത്രമായ സ്വകാര്യതയിൽ വായിച്ചു ആസ്വദിക്കുക എന്നതല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് . ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 14 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 14 bY സഞ്ജു സേന Click here to read Previous parts of this story പതിനാലാം പാർട്ട് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് […]

Continue reading

🔥ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 13🔥[സഞ്ജു സേന]

നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ പലയിടത്തും കടന്നു വരുന്നൊരു കഥയാണ് ,താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ,മുന്നറിയിപ്പായി കണ്ടു ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് …വളരെ ചുരുക്കം ചിലരുടെ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമാണ് ഇപ്പോഴീ കഥയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത് ,അത് കൊണ്ട് കഥ വായിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ,തുടർന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പിന്തുണ നൽകുക എന്ന് ..നിങ്ങളുടെ സഞ്ജു സേന . കഥ ഇത് വരെ .. എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർജുനും ആകാശും ഒരു ഫേസ്‌ബുക്ക് ഇൻസെസ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്..മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗത്വം […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 12 [സഞ്ജു സേന]

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് , എല്ലാവരും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഏദൻതോട്ടത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം അയക്കുകയാണ് ..ഇത് വരെ നൽകി വന്ന പിന്തുണ ഇനിയും തുടരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ . ഒന്നോർക്കുക നിങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഈ കഥയെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകാനായി എനിക്ക് ഊർജം നൽകുന്നത് .അത് കൊണ്ട് വായിച്ചു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ,കമന്റ് എന്നിവയിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു .മറ്റൊന്ന് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 11 [സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 11 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 11 bY സഞ്ജു സേന Click here to read Previous parts of this story   ഒരു വർഷത്തിൽ അധികമായി ഏദന്തോട്ടം എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ,പത്തു പാർട്ടുകളായി ,നീണ്ട ഇടവേളകൾ കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മറവിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാണും എന്നുറപ്പാണ് .അത് കൊണ്ട് ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കഥയുടെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം കൊടുക്കുന്നു … എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർജുനും ആകാശും ഒരു […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 10 [സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 10 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 10 bY സഞ്ജു സേന Click here to read Previous parts of this story ഏദൻതോട്ടത്തിന്റെ പത്താംഭാഗമാണ് ,നീണ്ട ഇടവേളകൾ വായനക്കാരെ അകറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം എങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം പേരെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ..നിഷിദ്ധസംഗമം ഒക്കെ ഈ കഥയിലുണ്ട് ,താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി കൂട്ടുക …. ”അയ്യടാ വെപ്പാട്ടി ,അത് നിന്‍റെ അമ്മയെ ആക്കിയാൽ മതി.. ഇല്ലെങ്കിലാ മനീഷ് കുളിസീൻ കണ്ടു കയറു […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 9 [സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 9 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 9 bY സഞ്ജു സേന Click here to read Previous parts of this story അൽപ്പം വൈകിയെങ്കിലും എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു , കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് പോലെ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പാർട്ടും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .എങ്കിലും എല്ലാവരും ഇത് വരെ പിന്തുണ അത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും തുടരും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു …ഒരിക്കൽ കൂടി […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 8 [സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 8 Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 8 bY സഞ്ജു സേന Click here to read Previous parts of this story   ഈ കഥയെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി എട്ടാം ഭാഗം അയക്കുകയാണ് ..മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള എഴുത്തായതിനാൽ തുടർച്ച നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും മുന്നോട്ടു പോകുന്നു …. ഏഴാം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ……. തോർത്തും വാങ്ങി ഒരു കുളി പാസ്സാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും വല്യമ്മ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 6 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 6 Sumalathayum Monum Part 6 Author : Sanju Sena Previous Parts     [നിഷിദ്ധസംഗമം ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ] ”എന്‍റെ സുന്ദരി കുട്ടി ,”…. ”എന്താടി അമ്മെ ,” ”നിന്‍റെ തുപ്പലിനു വരെ എന്നാ രുചിയാടി ,”’ ”അതേയ് രുചിയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു തുപ്പല് കുടിച്ചു വയറു നിറയ്‌ക്കേണ്ട ,,താഴെ നല്ല ഒഴുക്കാ ,,ഒരു തുള്ളി കളഞ്ഞേക്കല്ലു ” ”,ഇല്ലെടി മോളെ……അത് അമൃതല്ലേ ,തുള്ളി കളയുവോ ” ആർത്തിയോടെ മകളുടെ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 3 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 3 Sumalathayum Monum Part 3 Author : Sanju Sena Previous Parts   [കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഭാവന മാത്രമാണ് ,വായനരതി എന്നതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇവയെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല .നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ഉള്ളടക്കം എന്നതിനാൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്നു ….] ‘അനന്തു എന്‍റെ പെണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേ നീ….” ഇരുവരുടെയും കേളികൾ കണ്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനന്തുവിനു നേരെ അവളുടെ പൂർതേനിൽ […]

Continue reading