പകൽ മാന്യൻ 4 [ആദിത്യൻ]

പകൽ മാന്യൻ 4 Pakal Manyan Part 4 | Author : Adithyan | Previous Part   കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗം പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു. നന്നായി മനസിലാക്കാൻ ആദ്യ ഭാഗം തൊട്ടു വായിക്കുകഞാൻ : എന്താടാ അജയ് : ഡാ നിന്നെ തിരക്കി മാധവി ചേച്ചി വന്നിരുന്നു. നിന്റെ വീട്ടിലും പോയി നോക്കിയിട്ടാ വന്നത്. ഞാൻ : എന്താടാ കാര്യം. അജയ് : അറിയില്ല. നേരിട്ട് […]

Continue reading

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 [Jithu]

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 Maamiyude Vazhikaliloode Part 1 | Author : Jithu   ഹായ് എന്റെ പേര് ജിതിൻ. എന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്റെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നീട് അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത്‌ ഒരു കഥ പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുസരിച് തുടരുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം. എന്റെ വീട് അന്ന് […]

Continue reading

പ്രണയം, കാമം, ബന്ധങ്ങൾ, മരണം [J. Moriarty]

പ്രണയം, കാമം, ബന്ധങ്ങൾ, മരണം PRANAYAM KAAMAM BANDHANGAL MARANAM BY J. Moriarty dm¦ns` tKm`n Njnªp PpK_m¯ns` B cv`män C¯n^n go\n¨m\v– k¶p tN_n]Sv. H^p Im] F«pNpXn¨p H¶v D_§mw F¶p knIm^n¨p N«n`n NnX¶p. bs£ D_¡w Aà bj] Nm^y§Ä B\v fWhnt`mXv k¶Sv . F©nWo]_nwPv Njnªp tKm`n H¶pw Nn«mtV ko«n C^n¡p¶hf]w, ko«pNm^ptXw Wm«pNm^ptXw lÃyw hin¡p¶Sn`pw AVnNw. hf]w Na]m³ tchvdpNv Sp_¶p tWm¡n]t¸mÄ […]

Continue reading

jolikku vendi part 2

Jolikuvendi bY:sunitha | Previous part     ഞാന്‍ സുനിത എന്നെ നിങൾ മറന്നു കാണില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മംഗ്ലീഷ് എൽ കഴിഞ്ഞ എന്റെ പോസ്റ്റ് പലർക്കും അലോരസം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മനസിലായി കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് അത്ര വശമില്ല ഷെമിക്കുക .ബാക്കി പറയട്ടെ? ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ വായിക്കുക .നിർത്തിയ ഇടതു നിന്നും തുടങ്ങുന്നു .എന്നോട് സർ ചുരിദാർ എട്ടു വരൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ങ്ങാൻ പോയില്ല ലീവ് എടുത്തു അന്ന് സർ ആനി വിളിച്ചു അപ്പോൾ ങ്ങാൻ നാളെ […]

Continue reading

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം)

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം) Pranayavarnangal 1 Aamukham bY Alisha ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്
എന്റെ പേര് അലീഷ തോമസ്. എറണാകുളത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ്.
ചെറിയൊരു വർണന ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പറയാം. ഉയരം കുറവാണ്. പക്ഷെ നല്ല
വെളുത്തിട്ടാണ്. ഇളം റോസ് നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾ എല്ലാവരെയും ആകര്ഷിക്കാറുണ്ട്.
യൂണിഫോമിൽ കണ്ടാൽ കൊച്ചുകുട്ടിപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള മുലകൾ
എനിക്കുണ്ട്. ഈ കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രോമം നിറഞ്ഞ അല്പം ഇരുണ്ട പൂവും സാമാന്യം […]

Continue reading

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം)

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം) Pranayavarnangal 1 Aamukham bY Alisha ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ് എന്റെ പേര് അലീഷ തോമസ്. എറണാകുളത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു വർണന ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പറയാം. ഉയരം കുറവാണ്. പക്ഷെ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ്. ഇളം റോസ് നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾ എല്ലാവരെയും ആകര്ഷിക്കാറുണ്ട്. യൂണിഫോമിൽ കണ്ടാൽ കൊച്ചുകുട്ടിപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള മുലകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഈ കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രോമം നിറഞ്ഞ അല്പം ഇരുണ്ട പൂവും സാമാന്യം […]

Continue reading

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം)

പ്രണയവർണങ്ങൾ – 1 (ആമുഖം) Pranayavarnangal 1 Aamukham bY Alisha ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ് എന്റെ പേര് അലീഷ തോമസ്. എറണാകുളത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു വർണന ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പറയാം. ഉയരം കുറവാണ്. പക്ഷെ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ്. ഇളം റോസ് നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾ എല്ലാവരെയും ആകര്ഷിക്കാറുണ്ട്. യൂണിഫോമിൽ കണ്ടാൽ കൊച്ചുകുട്ടിപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള മുലകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഈ കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രോമം നിറഞ്ഞ അല്പം ഇരുണ്ട പൂവും സാമാന്യം […]

Continue reading

മതില്‍കെട്ടിനുള്ളലെ മൊഞ്ചത്തി

മതില്‍കെട്ടിനുള്ളലെ മൊഞ്ചത്തി Mathil Kettinullile Monjathi bY Rajun Mangalassery ചെറുപ്പം മുതല്‍ക്കേ പെണ്ണിനോടും പെണ്ണ് വിഷയങ്ങളിലും ഞാന്‍ നന്നേ തല്‍പരനായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ പക്ഷേ സെക്സ് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ അറിയാത്ത പ്രായമായിരുന്നു. അന്നും പക്ഷേ പെണ്ണിന്‍റെ മുലയ്ക്ക് പിടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള് എനിക്കൊരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ആരുടെയുമല്ല…കസിന്‍ ചേച്ചിമാരടെത്. സ്വന്തം ചേച്ചിമാരെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്നെനിക്കതൊരു സുഖമായിരുന്നു. ഞാന്‍ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും ആ ചേച്ചിമാരൊക്കെ എല്ലാമറിയുന്ന പ്രായക്കാരുമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ആ മുലയ്ക്കു പിടുത്തം അവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാന്‍. […]

Continue reading