കല്യാണം….പാലുകാച്ചൽ 2 [പളുങ്കൂസൻ]

ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി. പെട്ടന്ന് കാച്ചിയില്ലെങ്കി പാല് പിരിയും എന്ന പൊന്നുവിന്റെ കമൻറ് കണ്ടു. തിള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബാ പോയി നോക്കാം. …………………………………………………………………………………………………………………………… കല്യാണം….പാലുകാച്ചൽ 2 Kallyanam….Paalukaachal 2 | Author : Palungoosan Chapter 2 ആഴങ്ങളിൽ  | Previous Part മണവാട്ടിയുടെ കാർ ആയി, 5 ബസ്സുകളും കാലത്ത് എത്തും, ഇന്ന് എല്ലാര്ക്കും കിടക്കാനുള്ള റൂം ആയി… അഭിലാഷേട്ടൻ,അഭിജിത്തേട്ടൻ, കാർന്നോമ്മാര്,എല്ലാരും ചേർന്ന് നാളേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അഗാധമായ ചർച്ചയിലാണ്. നേരം […]

Continue reading

കല്യാണം….പാലുകാച്ചൽ….[പളുങ്കൂസൻ]

കല്യാണം….പാലുകാച്ചൽ…. Kallyanam….Paalukaachal | Author : Palungoosan   സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കിടക്കാറ് കമ്പിക്കുട്ടനിൽ കയറി ഒരു കഥ വായിച്ച് ഒന്ന് വിട്ട ശേഷമാണ് . ഒരു ദിവസം പതിവുപോലെ ഞാൻ കഥ വായിച്ചു.പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്ന് എൻറെ ജാതകത്തിൽ വാണയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അന്ന് ഞാനോരു സ്വപ്നം കണ്ടു…ഒരഡാറ് സ്വപ്നം… കാലത്തുണർന്നപ്പോഴേക്കും അതിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളേ മനസ്സിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ… അത് വെച്ച് ഞാനൊരു കഥ അങ്ങ് മെനഞ്ഞു.. ബഹുമാന്യരായ ശരീര സൗന്ദര്യ ആരാധകരേ …തുടക്കക്കാരന്റെ […]

Continue reading