എൻ്റെ മാളു 4 [നന്ദുദേവ്]

എൻ്റെ മാളു 4 [നന്ദുദേവ്] ENTE MALU 4 AUTHOR NANDU DEV | [PART 1][PART 2][PART 3] വായിൽ നിറഞ്ഞ പാൽ അവൾ കുടിച്ചിറക്കി. എന്റെ കുട്ടൻ അവളുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചുരുങ്ങി.  അവൾ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി.  അവളുടെ പൂർത്തേനിന്റെ മാധുര്യം നുണഞ്ഞു ഞാൻ മെല്ലെ എഴുനേറ്റു അവൾക്കൊപ്പം കിടന്നു. മാളു… മുത്തേ… ഉം? മോൾക്കിഷ്ടയോ?  ഉം. നമ്പൂരിക്കുട്ടി അങ്ങിനെ നോൺ വെജ് കഴിച്ചു?  നോൺ വെജ്?  ന്ഹാ ജീവൻറെ […]

Continue reading

എൻ്റെ മാളു 1 [നന്ദുദേവ്]

എൻ്റെ മാളു 1 [നന്ദുദേവ്] ENTE MALU 1 AUTHOR NANDU DEV   +2 എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ആയിരുന്നു. കാരണം പഠിച്ചതൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാം വിഷയങ്ങൾകും ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. അവസാനത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അവളെ കണ്ടത്. മാളു. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരന്റെ ഒരേ ഒരു പുത്രി. നന്ദുവേട്ടാ…. എക്സാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഹാ മോളേ. മോൾക്കിനി എത്രയെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്?  മാത്‍സ് മാത്രം. അതെന്നാ. വെള്ളിയാഴ്ച. എല്ലാം പഠിച്ചോ മാളു. […]

Continue reading