ഒരു അവധി കാലത്ത് 1 [Nandhu]

ഒരു അവധി കാലത്ത് 1 Oru Avadhikaalathu Part 1 | Author : Nandhu   വീട്ടിൽ
ആരുമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാവണം എന്തോ ഒരു സന്തോഷം.സുരേന്ദ്രൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു ഒരു
കുപ്പി എടുത്തു മേശപ്പുറത്തു വച്ചു. എല്ലാം റെഡി. കുറെ നാളായി രണ്ടെണ്ണം
അടിച്ചിട്ട്. ഭാര്യ സുമിത ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല.പിന്നെ മോളും ഉണ്ട്, അവളും അമ്മയെ
പോലെ തന്നെ, കുടിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കില്ല.ഇപ്പോ രണ്ടു പേരും കൂടി കോട്ടയത്തുള്ള
ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിരിക്കുവാണ്.നാളെ വൈകിട്ടെ എത്തുകയുള്ളൂ.സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്ന
ചാരുകസേരയിലേക്ക് […]

Continue reading

ഒരു അവധി കാലത്ത് 1 [Nandhu]

ഒരു അവധി കാലത്ത് 1 Oru Avadhikaalathu Part 1 | Author : Nandhu   വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാവണം എന്തോ ഒരു സന്തോഷം.സുരേന്ദ്രൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു ഒരു കുപ്പി എടുത്തു മേശപ്പുറത്തു വച്ചു. എല്ലാം റെഡി. കുറെ നാളായി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട്. ഭാര്യ സുമിത ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല.പിന്നെ മോളും ഉണ്ട്, അവളും അമ്മയെ പോലെ തന്നെ, കുടിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കില്ല.ഇപ്പോ രണ്ടു പേരും കൂടി കോട്ടയത്തുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിരിക്കുവാണ്.നാളെ വൈകിട്ടെ എത്തുകയുള്ളൂ.സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്ന ചാരുകസേരയിലേക്ക് […]

Continue reading