കാമുകൻ ഞാനും കാമുകി  ഇത്താത്തയും

കാമുകൻ ഞാനും * കാമുകി  ഇത്താത്തയും Kamukan Njaanum Kamuki Ithathayum | Author : pareed pandari   ഞാൻ ഷാനു മലപ്പുറം വാസി. എന്റെ കഥ വളരെകുറെ ദുരന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം മയനഗരമായ ദുബായിലാണ്. ഉപ്പാക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് 8 വയസുള്ളപ്പോ ഉമ്മ എന്നെ വിട്ട് പോയി അതിനു ശേഷം എന്നെ 1 വർഷം ഞാനും ഉപ്പയും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി  ഞാൻ  9ആം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ ഉപ്പ […]

Continue reading