കുടുംബ കളി [കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ]

കുടുംബ കളി  Kudumba Kali | Author : Kottayam Kunjachan ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ അഭിലാഷ്എല്ലാരും അബി എന്നു വിളിക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി യിലെ ഒരു അച്ചായൻ കുടുംബത്തിലെ ചെറിയ സന്തതി വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും മാത്രം എനിക്ക് മൂത്തത് നാല് പെങ്ങന്മാർ ആണ് എല്ലാരുടെയും കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭർതൃഗൃഹങ്ങളിൽ സുഖവാസം ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കർഷകൻ ആണ് അതിരാവിലെ എഴുനെല്കും റബ്ബർ വെട്ടും പിന്നെ പാൽ […]

Continue reading