ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം

ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം Lajithammayude Nritham Kambikatha BY:ഷൈന്‍ | കമ്പികുട്ടന്‍ .നെറ്റ് മകന്‍, ഷൈനിനെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അമ്മ ലജിതയ്ക്കു തോന്നി. അവര്‍ പണ്ടു നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കല്യാണത്തിനുശേഷമില്ല. മകന് അതില്‍ കഴിവുണ്ടെന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ ലജിത ഒരു നൃത്താദ്ധ്യാപകനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി. ജിതിൻ. വീട്ടില്‍ വന്നു പഠിപ്പിക്കും. ഹസ്ബന്‍ഡ് സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല്‍ അതാണു സൗകര്യം. അങ്ങിനെ ജിതിൻ വീട്ടില്‍ മകനെ ഡാന്‍സ് പഠിപ്പിക്കാന്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങി. ജീവനെ നാട്ടുകാര്‍ക്കൊക്കെ അറിയാം. നൃത്താദ്ധ്യാപകനായതിനാലും അല്‍പം സ്ത്രൈണതയോടെ നടക്കുന്നതിനാലും ആള്‍ […]

Continue reading