കത്രീനാമ്മ 2 – Nolan’s

കത്രീനാമ്മ-2 Kathreenamma Kambikatha PART-02 BY:NoLaN @ Kambikuttan.net READ PART -01 CLICK HERE തോമയുടെ നെഞ്ചി ലേക്ക് കത്രീനാമ്മ ചേർന്നു കിടന്നു. തനിക്ക് ആദ്യം രതി സുഖം പകർന്ന് തന്ന കത്രീനാമ്മയെ അവനും തന്നിലേക്കു ചേർത്തു പിടിച്ചു. എന്നിട്ട്  തോമ കത്രീനാമ്മയോട്  ചോദിച്ചു.  അമ്മച്ചീ ഇത്രയും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ കുടുംബത്തിലേക്ക് വർക്കിച്ചനെ പോലൊരാൾ എങ്ങനെയാ കയറി വന്നത്? അവർ പകൽ മുഴുവൻ പറമ്പിൽ കറക്കമായിരിക്കും. ഉച്ചക്കുണ്ണാനും വൈകീട്ട് ചായക്കും മറ്റും വരും വീടിലേക്ക്‌. അത്രയ്ക് […]

Continue reading

കത്രീനാമ്മ

…കത്രീനാമ്മ… Kathreenamma Kambikatha PART-01 BY:NoLaN @ Muthuchippi.net
?…കത്രീനാമ്മ…?….. ?…കത്രീനാമ്മ…?….. വർക്കിച്ചൻ തന്റെ സ്കൂട്ടർ പത്തേക്കറോളം
വരുന്ന ആ പുരയിടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി. പുറകിലിരിക്കുന്ന 20 വയസോളം വരുന്ന
ചെറുപ്പക്കരാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആ പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ തറവാട് നോക്കി വർക്കിയോട് പറഞ്ഞു
എന്റമോ എന്നാ വലിയ വീടും പറമ്പുമാ മൊത്തം എത്ര ഏക്കറുണ്ട്? വർക്കി പറഞ്ഞു മൊത്തം
പത്തേക്കർ പുരയിടം. ഇതു കേട്ട പുറകിലിരിക്കുന്ന യുവാവ് ( തോമ) വർക്കിയോടായി,
പ്ലാവും മാവും റബ്ബറുമൊക്കെ തിങ്ങി […]

Continue reading

കത്രീനാമ്മ

…കത്രീനാമ്മ… Kathreenamma Kambikatha PART-01 BY:NoLaN @ Kambikuttan.net ?…കത്രീനാമ്മ…?….. ?…കത്രീനാമ്മ…?….. വർക്കിച്ചൻ തന്റെ സ്കൂട്ടർ പത്തേക്കറോളം വരുന്ന ആ പുരയിടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി. പുറകിലിരിക്കുന്ന 20 വയസോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കരാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആ പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ തറവാട് നോക്കി വർക്കിയോട് പറഞ്ഞു എന്റമോ എന്നാ വലിയ വീടും പറമ്പുമാ മൊത്തം എത്ര ഏക്കറുണ്ട്? വർക്കി പറഞ്ഞു മൊത്തം പത്തേക്കർ പുരയിടം. ഇതു കേട്ട പുറകിലിരിക്കുന്ന യുവാവ് ( തോമ) വർക്കിയോടായി, പ്ലാവും മാവും റബ്ബറുമൊക്കെ തിങ്ങി […]

Continue reading