വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം 2

വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം 2 Vediyakan Ulla Ente Moham Kambikatha
bY:[email protected] ആൽബിച്ചായനു ഒന്നു പോയപ്പോഴേക്ക് മതിയായി. മേശ
മേലിരുന്ന കുപ്പിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒഴിച്ച് കുടിച്ച് പുള്ളി ഓഫ് ആയി.
സാമച്ചായനും സോഫയിൽ കിടന്നു. സി ബിച്ചായനു പക്ഷേ ഒരു കൂസലുമില്ല പുള്ളി എന്നെ
താങ്ങി എടുത്തു കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. എന്നെ ബെഡ്ഡി ലേക്ക് ഒറ്റ ഏറ് ,
എന്നിട്ട് എന്റെ മേലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന തുണിയും ഊരി മാറ്റി. എനിക്കൊരു വിഗ്ഗ് […]

Continue reading

വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം 2

വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം 2 Vediyakan Ulla Ente Moham Kambikatha bY:[email protected] ആൽബിച്ചായനു ഒന്നു പോയപ്പോഴേക്ക് മതിയായി. മേശ മേലിരുന്ന കുപ്പിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒഴിച്ച് കുടിച്ച് പുള്ളി ഓഫ് ആയി. സാമച്ചായനും സോഫയിൽ കിടന്നു. സി ബിച്ചായനു പക്ഷേ ഒരു കൂസലുമില്ല പുള്ളി എന്നെ താങ്ങി എടുത്തു കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. എന്നെ ബെഡ്ഡി ലേക്ക് ഒറ്റ ഏറ് , എന്നിട്ട് എന്റെ മേലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന തുണിയും ഊരി മാറ്റി. എനിക്കൊരു വിഗ്ഗ് […]

Continue reading

വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം

വെടിയാവാനുള്ള എന്റെ മോഹം Vediyakan Ulla Ente Moham Kambikatha bY:[email protected] സാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പെട്ടന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരണം . ഞാൻ കാർത്തിക് 23 വയസുണ്ട് . ഗേ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണമായും അല്ല എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് സെക്സിൽ ആണും പെണ്ണും ഒരേ പോലെ ആണ് . ഞാൻ പാന്റ്സും ഷർട്ടും ഇട്ട് റെഡിയായി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തി. സാം അച്ചായന്റെ ഡ്രൈവർ ആണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ കോട്ടയത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അച്ചായന്മാർ സിബിയും ആൽബിയും […]

Continue reading