ഹണിമൂൺ വരെ എന്നെ എത്തിച്ച ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് [ജൂലിമോൾ]

ഹണിമൂൺ വരെ എന്നെ എത്തിച്ച ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് Honeymoon Vare Enne Ethicha Cross dressing | Author : JuliMol   എന്റെ പേര് സിദ്ധാർഥ്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു 18-20 വയസ്സിലെ ഗേ കഥ / സംഭവം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് .ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി. ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് കൂടി ആയത് കാരണം എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇന്റെരെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ആകണം എന്നില്ല. എന്നാലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുക, അഭിപ്രായം കമന്റ്‌ ആയി അറിയിക്കുക.ഒരു 2014-15 കാലം. […]

Continue reading