ഷിനു എന്നാ കാട്ടുകഴപ്പി [Jokey]

ഷിനു എന്ന കാട്ടുകഴപ്പി Shinu Enna Kaattukazhappi | Author : Jokey 4 വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു കളിയുടെ അനുഭവമാണ്. ഷിനു ആണ് കഥനായിക കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം കഴപ്പി, അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആളൊരു പര വെടിയൊന്നും അല്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ആയോ എന്നും അറിയൂല. സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ ഓരോരുത്തരെ പലതുമാക്കുന്നത് അവളുടെ കഴപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്റെ പേര് ഷിബിൻ ജോലിയാവശ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായി എറണാകുളത്താണ്. താമസമൊക്കെ ഒരു […]

Continue reading