ഗദ്ദാമ 3

ഗദ്ദാമ 3 ഒരു സമുദ്രക്കനി നോവൽ Gaddama part 3 Kambi Novel bY Samudrakkani Click here to read Gaddama previous parts   അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗേറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സാറാ അവിട ഇല്ലാന് എങ്കിലും ഞാൻ കോളിംഗ് ബെൽ ഒന്നും അടിച്ചു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡോറിലാക്‌ നടന്നു ഡോറിന്റെ ഇടത് വശത്തെ ഒഴിഞ്ഞ ഇടനാഴിയിലൂടെ സാറ നടന്നു വരുന്ന കാഴചയാണ്‌ ഞാൻ കണ്ടതും എന്നെ കണ്ടതും ഓഹ്ഹ്…….. ഷാജിയോ ???? വാ….. വാ…… […]

Continue reading