എന്‍റെ അനുഭവങ്ങള്‍ – 1 ചെറിയമ്മ

എന്‍റെ ചെറിയമ്മ Ente Cheriyamma Kambikatha bY [email protected] പ്രിയ വായനക്കാരെ , എന്റെ പേര് അജുഷ് ,എല്ലാവരും എന്നെ അജു എന്ന് വിളിക്കും.ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് വെറും പതിമൂന്നാം വയസിൽ എന്റെ സ്വന്തം ചെറിയമ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണ്. അന്ന് ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു.പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതോണ്ട് അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് സുനിത ചെറിയമ്മയോടു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ.സുനിത എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ ചെറിയമ്മയാണ്, എന്നെക്കാൾ വെറും ഒൻപതു […]

Continue reading