പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 4 [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രിയ വായനക്കാര എന്റേതല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങളാൽ അധ്യായം 4 ആവശ്യത്തിലധികം വൈകിപ്പോയി… ക്ഷമിക്കണം…. വളരെ നേത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരുന്ന ഈ അധ്യായം മുൻ അധ്യാങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബ്രോബ്ഡിങ് നാഥ് പ്രഭു നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു….   പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 4 Prapanja Paryaveshanam Part 4 | Author : Don Of Brobdingnath | Previous Part   കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത് വരെ കണ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ 3 പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ […]

Continue reading

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 3 [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 3 Prapanja Paryaveshanam Part 3 | Author : Don Of Brobdingnath
| Previous Part   പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണങ്ങളുടെ മൂന്നാം അധ്യായം ആണ് ഇത്…ഒരു സസ്പെൻസ്
ത്രില്ലർ ടൈപ്പിൽ ആണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്…അഭിപ്രായങ്ങളും
നിർദേശങ്ങളും കമെന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക…ആദ്യ സംരംഭമാണ് കുറ്റങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുക…ENJOY വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആണ് രവി ഓരോ ഉരുള ചോറും കഴിച്ചത്.സന്ധ്യ അവനെ
സ്നേഹത്തോടെ ഊട്ടുകയായിരുന്നു,ആരെങ്കിലും വാരി തരുന്നത് കഴിക്കുന്നത്
ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും […]

Continue reading

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 3 [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 3 Prapanja Paryaveshanam Part 3 | Author : Don Of Brobdingnath | Previous Part   പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണങ്ങളുടെ മൂന്നാം അധ്യായം ആണ് ഇത്…ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ടൈപ്പിൽ ആണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്…അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കമെന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക…ആദ്യ സംരംഭമാണ് കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക…ENJOY വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആണ് രവി ഓരോ ഉരുള ചോറും കഴിച്ചത്.സന്ധ്യ അവനെ സ്നേഹത്തോടെ ഊട്ടുകയായിരുന്നു,ആരെങ്കിലും വാരി തരുന്നത് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും […]

Continue reading

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 2 [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം 2 Prapanja Paryaveshanam Part 2 | Author : Don Of Brobdingnath | Previous Part   പകച്ചു പുറകോട്ടു മാറിയ രവി കണ്ടത് നഗ്നയായി തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച കൊണ്ട് ആ ടെറസിൽ പരുക്കൻ തറയിൽ കിടക്കുന്ന സന്ധ്യേച്ചി യെ ആണ്.എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ രവി വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ണ് കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു നോക്കി കൈയിൽ പിച്ചി നോക്കി കാണുന്നത് സ്വപ്നം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. (രവി bp:130/70) […]

Continue reading

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം Prapanja Paryaveshanam | Author : Don Of Brobdingnath   ഇത് ഒരു വെറും കമ്പി കഥയല്ല.ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്.അവന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കഥകൾ അവന്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മുടെ കഥ അധികം intro ഇട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ!കൊറോണ എന്ന ദുരന്തം ഇത്രയധികം ആഘാതം ഏല്പിക്കാത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകം ആണിത്. ആഹ് പിന്നെ ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സങ്കല്പികമാണ് , ഇനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ […]

Continue reading