ഒളിയമ്പ്(ക്രയിം ത്രില്ലെര്‍)

ഒളിയമ്പ്(ക്രയിം ത്രില്ലെര്‍) Oliyambu Kambi thriller bY Sathan   തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ കിട്ടി പോവുകയാണ് എ.എസ്.പി കൃഷ്ണദാസ്.അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈയിടക്ക് നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസ് ദാസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് പല രാഷ്ട്രീയ പടത്തലവന്മാരും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് ദാസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം നല്‍കിയത്.അവര്‍ ദാസിനെ ഭയപെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാകും ഉചിതം,ദാസ് ഒരു കേസ്ഏറ്റെടുത്താല്‍ അത് ഏതു വിധേനയും തെളിയിക്കും എന്നും അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.ചെയ്യുന്ന ജോലി അങ്ങേ […]

Continue reading