ദേവിക..രാഹുലിന്റെ അമ്മ…! [കാമപ്രാന്തൻ]

ദേവിക..രാഹുലിന്റെ അമ്മ…! Devika Rahulinte Amma bY Kamapranthan   Dear All… ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാമപ്രാന്തൻ. എന്നെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഞാൻ സ്വയമൊന്നു പരിചയപ്പെടുത്താം.. ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്നു ഇന്സസ്റ്റ് കഥകളും, മറ്റും എഴുതിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ സൈറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ‘പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര’ എന്ന ഇനിയും പൂർത്തിയാവാത്ത ഇൻസസ്റ്റ് കഥ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകൾ […]

Continue reading