കൊല്ലന്റെ ഭാര്യയും മകനും 4 [K Bro] [Climax]

കൂട്ടുകാരെ കഥയുടെ അടുത്ത പാർട്ട് വൈകിപ്പിച്ചതിൽ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഈ ആദ്യത്തോടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ആണ്…. ഈ ഭാഗം വായിക്കുക നിരൂപണങ്ങൾ പറയുക… കൊല്ലന്റെ ഭാര്യയും മകനും 4 kollante bharyayum makanum Part 4 | Author : K Bro | Previous Part   വീട്ടിലെത്തിയ അപ്പു കാണുന്നത് തുണി നനക്കുന്ന സിന്ധുവിനെ ആണ്, അവൾ മാക്സി തല പൊക്കി ഉടുത്തു അടിച്ചു തിരുമ്പുന്നു, ആ കറുത്ത തുടയും […]

Continue reading

കൊല്ലന്റെ ഭാര്യയും മകനും 3 [K Bro]

കൊല്ലന്റെ ഭാര്യയും മകനും 3 kollante bharyayum makanum Part 3 | Author : K Bro | Previous Part   കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം വൈകിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മനു അപ്പുവിനെയും കാത്തു ക്‌ളാസിൽ കാത്തിരുന്നു. കള്ള മയിരൻ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു തന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. കൊടുക്കണം അവനു, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്ദിച്ചു കൂട്ടി അവൻ ക്‌ളാസിൽ ഇരുന്നു. ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പു ക്‌ളാസിൽ കയറിയത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ കൊച്ചു […]

Continue reading

എന്‍റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ

 എന്‍റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ   Ente Swantham Mini Teacher bY Shefin   പ്രിയ
വായനക്കാരെ ഇത്‌ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്ന അനുഭവം ആണു. ഞാൻ ആദ്യ്മായി ആണു സ്റ്റൊറി
എഴുതുന്നതു. അതിന്നാൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങുന്നു
  എന്റെ പേരു ഷെഫിൻ എന്നാണു. ഞാൻ +2വിനു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണു
ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതു. ഇത്‌ല്ല എന്റെ ആദ്യ്‌ അനുഭവം, ഞാൻ 9-)0 ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുന്ന […]

Continue reading

എന്‍റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ

 എന്‍റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ   Ente Swantham Mini Teacher bY Shefin   പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇത്‌ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്ന അനുഭവം ആണു. ഞാൻ ആദ്യ്മായി ആണു സ്റ്റൊറി എഴുതുന്നതു. അതിന്നാൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങുന്നു   എന്റെ പേരു ഷെഫിൻ എന്നാണു. ഞാൻ +2വിനു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണു ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതു. ഇത്‌ല്ല എന്റെ ആദ്യ്‌ അനുഭവം, ഞാൻ 9-)0 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന […]

Continue reading