പൂർ ചുണ്ടുകൾ [ബിജി]

പൂർ ചുണ്ടുകൾ Poor chundukal | Author : Biji   വീട്ടുകാർ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ…… റോയ് കുരിയൻ ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ മുന്നോട്ട്  വച്ചിരുന്നുള്ളു…..  പെണ്ണ് സുന്ദരി ആയിരിക്കണം… ഡിമാൻഡ് അസാധാരണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ….. വീട്ട് കാർക്ക് സമ്മതം തന്നെ…. റോയ് കുരിയൻ അങ്ങിനെ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ… അതിൽ ഒരു തെറ്റും ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല… കാഴ്ചയിൽ ആൾ ഒരു പരമ യോഗ്യൻ…. സ്വർണ നിറം….   .. 6 പാക്ക്… എന്ന് തോന്നിക്കും വിധത്തിലുള്ള ബോഡി…. […]

Continue reading

യോനീ തടം [ബിജി]

യോനീ തടം Yonithadam | Author : Biji   വിനു കോളേജ്  വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഉദ്യാഗാർത്ഥി ആയി തേരാ പാരാ നടക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാര്ഥി ആണ്… ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും ഒക്കെ മുറ പോലെ നടക്കുന്നു എങ്കിലും ജോലി ഇത് വരേയും ആയില്ല… സാരമില്ല, ഇനിയും എറെ സമയമുണ്ട്.. 25വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്ന് സ്വയം സമാധാനിക്കുമ്പോഴും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ സമാധാനക്കേടും ഉണ്ട് താനും….. “എന്നാ അവന് ജോലി ഒന്നും ആയില്ല, പെണ്ണെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടിച്ചു […]

Continue reading