അഴികളെണ്ണിയ പ്രണയം 2 [അജിപാന്‍]

*അഴികളെണ്ണിയ പ്രണയം* [based on true story] *ഭാഗം 2* Azhikalenniya Pranayam Part 2 | Author : Ajipan | Previous Part   ആദ്യ പാർട്ട്‌ കണ്ട് ജയിലും കോടതിയും നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളെ പോലെ തോന്നിയെന്ന് കമന്റ് കണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ… അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അത് ഈ കഥയുടെ വിജയമാണ്( കഥയുടെ സാഹചര്യതെകുറിച് പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് കഥയെഴുതിരിക്കുന്നത്)( ആദ്യ പാർട്ട്‌ പോലെ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാം പാർട്ട്‌ തുടങ്ങുക വേറെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും.എഴുത്തിലുള്ള […]

Continue reading

അഴികളെണ്ണിയ പ്രണയം 1 [അജിപാന്‍]

*അഴികളെണ്ണിയ പ്രണയം* [based on true story] *ഭാഗം 1* Azhikalenniya Pranayam Part 1 | Author : Ajipan   ( ഇത് എന്റെ ആദ്യ സംരംഭമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കഥ. ചില പച്ചയായ വാക്കുകൾ കടന്നുവന്നെന്നുവരും പൊറുക്കുക. ആദ്യ രചനായത്കൊണ്ട് അക്ഷരതെറ്റുകളും ചില പോരായ്മകളും ഉണ്ടാകും ക്ഷമിക്കുക ) ▪▪▪▪▪▪▪▪”ഡാ അരുണേ എണീകെടാ….. ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ ഇത് വീടൊന്നുമല്ല, ഇവനോടെത്രപറഞ്ഞാലും മനസിലാവതില്ല..” […]

Continue reading