മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ -2

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ 2 രചന : അടിമ പാച്ചു….  MODERN BHARYAYUDE ADIMA 2 AUTHOR:ADIMA PAACHU ബിഡിഎംഎസ്+കക്കോൾഡ്+കട്ട ഫെറ്റിഷാണ്………. READ PREVIOUS PART CLICK ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അടിമയാകുമോ ഒരു പ്രതിരോധവും ഇല്ലാതെ എന്ന് കരുതുന്നവർ ഉന്റാകും. എന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിലെ അടിമത്വ മനോഭാവവും ഒപ്പം അവളുടേയും കാമുകന്റേയും ഭീഷണിയും ഭീരുവായ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിമയാക്കുകയയിരുന്നു. എനിക്ക് പോലും അതിൽ അൽഭുതം തോന്നി. കഥ തുടരുന്നു “എടാ നീ ആളു കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് […]

Continue reading

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ രചന : അടിമ പാച്ചു…. MODERN BHARYAYUDE ADIMA AUTHOR:ADIMA PAACHU ബിഡിഎംഎസ്+കക്കോൾഡ്+കട്ട ഫെറ്റിഷാണ്………. ഞാൻ പ്രസൂൺ,അറിയാതെ സുന്ദരിയായ മോഡൽ ഒരു വെടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവളുടെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നു. ഭാര്യ മാത്രമല്ല അവളുടെ അമ്മയും പടുവേശ്യ ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. ലോറിപേട്ടയിൽ കണ്ട പാണ്ടിക്കൊക്കെ കാലകത്ത് കൊടുത്ത ഒരു പടക്കമായിരുന്നു അവൾടെ അമ്മ രമണി. ഒടുവിൽ ഏതോ മുതലാളിയുടെ പിടയിൽ തൂങ്ങി അവൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ അയാളുടെ ഭാര്യയെയും […]

Continue reading