ഫ്രീഡം @ മിഡ്നൈറ്റ് [ആദി ആദിത്യൻ]

ഫ്രീഡം @ മിഡ്നൈറ്റ് Freedom at Midnight | Author : Adi Adithyan എക്‌സ്ട്രീം ഫാന്റസി വിത്ത് വൈഫ്-1 ഈ സൈറ്റിൽ വർഷങ്ങളായി കഥകൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പണ്ട് മുതലേ താൽപ്പര്യം കഥകളോടാണ്. എത്ര തന്നെ പോർണ് മൂവി കണ്ടാലും, ഒരു കഥ വായിച്ചു അതിന്റെ മനോഹരമായ പിക്ച്ചർ ഭാവനയിൽ കണ്ട് വാണമടിക്കുന്ന സുഖം കിട്ടാറില്ല. കുക്കോൾഡ് ഫാന്റസിയിൽ വിരിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുള്ള ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതട്ടെ.. Tags: കുക്കോൾഡ്, റോൾപ്ലേ, ദമ്പതികൾ, രതി […]

Continue reading