അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ

അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ Achanum Njanum Thammil bY Sanju. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതു ഞാൻ സഞ്ജു മകൾക്കു വേണ്ടി എന്ന കഥക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക് നന്ദി  ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മറ്റൊരു കഥയുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുകയാണ് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ശേഷം തകർക്കാം.. മോളെ സെലീനാ നിനകറിയാലോ.. എന്നെ പിരിഞ്ഞു ഇവൾ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല.. പറയുമ്പോൾ ലളിതാന്റിയുയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് ശാലു കണ്ടു.. ആന്റി എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ […]

Continue reading