എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ 2 [വിജയ്]

എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ Ente Sundara Nimishangal | Author : Vijay | Previous Part   എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടം ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തെറ്റു കുറ്റങ്ങളും പോരായിമകളും അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇനി മുതൽ അത് തിരുത്തുവാൻ പരമാവധി ശ്രെമിക്കുന്നതാണ്, .. നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു, കൂതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ നീറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്തി പിന്നിലേക്ക് കുറച്ചു തള്ളി പിടിച്ചു ഞാൻ പതിയെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻെറ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ [വിജയ്]

എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ. Ente Sundara Nimishangal | Author : Vijay ആദ്യം ആയാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ആണ് എന്റെ പേര് വിജയ് ഇപ്പോൾ വയസ് 21,അത്യാവശ്യം തടിച്ചിച്ചിട്ട് ഇരു നിറം ആണ് എനിക്ക് hairy ബോഡി ആണെങ്കിലും മിക്കവാറും […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ [വിജയ്]

എന്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ. Ente Sundara Nimishangal | Author : Vijay ആദ്യം ആയാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ആണ് എന്റെ പേര് വിജയ് ഇപ്പോൾ വയസ് 21,അത്യാവശ്യം തടിച്ചിച്ചിട്ട് ഇരു നിറം ആണ് എനിക്ക് hairy ബോഡി ആണെങ്കിലും മിക്കവാറും […]

Continue reading