അഞ്ജിതയിലൂടെ 6 [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ 6 Anjithayiloode Part 6 | Author : Kaamam Mootha Karivandu [ Previous Part ]   “അഞ്ജിതയിലൂടെ” എന്ന എന്റെ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി….. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 65000 viewsൽ കൂടുതൽ കിട്ടി. ആദ്യമായാണ് എന്റെ കഥയുടെ ഒരു പാർട്ടിന് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും views കിട്ടുന്നത്. തുടർന്നും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഈ Support പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു……..   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അവസാനിച്ചത്- […]

Continue reading

അഞ്ജിതയിലൂടെ 5 [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ 5 Anjithayiloode Part 5 | Author : Kaamam Mootha Karivandu [ Previous Part ]   “അഞ്ജിതയിലൂടെ” എന്ന എന്റെ കഥ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വായനക്കാർക്കും നന്ദി………. ആദ്യ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ കമ്പി അധികം ഉൾപ്പെടുത്താതെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിവരണവും കഥയുടെ ഒരു ചെറിയ Build upഉം ആണ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ -ve കമ്മന്റുകളും കൂടുതലായിരുന്നു…. എന്നാൽ 4-ാo ഭാഗത്തോട് കൂടിയാണ് പലരും ഉദ്ദേശിച്ച ട്രാക്കിലേക്കെത്തിയത്….. അതുകൊണ്ട് […]

Continue reading

അഞ്ജിതയിലൂടെ 4 [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ 4 Anjithayiloode Part 4 | Author : Kaamam Mootha Karivandu [ Previous Part ]   ‘അഞ്ജിതയിലൂടെ’ എന്ന എന്റെ കഥ ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതിന് എന്റെ നന്ദി…… ലൈക്കുകൾ കൂടി വരുന്നത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്റെ കഥയ്ക്ക് ‘+ve’ കമന്റും -ve കമന്റും ഇട്ടവർക്ക് എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു…….. കഥ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വരും ഭാഗങ്ങളിൽ നിരാശരാകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു…… […]

Continue reading

അഞ്ജിതയിലൂടെ 3 [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ 3 Anjithayiloode Part 3 | Author : Kaamam Mootha Karivandu [ Previous Part ]   ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗത്തിനും തന്ന സപ്പോർട്ടിനും അനുഗ്രഹത്തിനും എല്ലാ വായനക്കാരോടും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു……   Title നോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന Love ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു……..   […]

Continue reading

അഞ്ജിതയിലൂടെ 2 [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ 2 Anjithayiloode Part 2 | Author : Kaamam Mootha Karivandu [ Previous Part ]     ആദ്യം തന്നെ “അഞ്ജിതയിലൂടെ” എന്ന എന്റെ നോവലിനു തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു…….       ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ആൾക്കാരാണ് ഇതു വായിച്ചത് എന്ന് കണ്ടു. views വളരെയധികം ഉണ്ടായത് ഞാൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതാണ് എന്നു ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടേ…..????   […]

Continue reading

അഞ്ജിതയിലൂടെ [കാമം മൂത്ത കരിവണ്ട്]

അഞ്ജിതയിലൂടെ Anjithayiloode | Author : Kaamam Mootha Karivandu   ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. ഈ സൈറ്റിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനായ ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു സംരഭം എഴുതുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ സൈറ്റിലെ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരുടെയും വായനക്കാരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്……..   ഇതൊരു തുടർക്കഥ ആയതിനാൽ ആദ്യ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ അധികം കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്…. അമിത പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരമില്ലാതെ വായിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു……….   മുന്നറിയിപ്പ് : ഈ കഥയിൽ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് […]

Continue reading