എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 2

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 2 സാക്ഷിയുടെ ഉരുണ്ട കുണ്ടി Ente dairy kurippukal part 2 Sakshiyude Urunda Kundi Kambikatha bY:SiDDHu (Manu Mumbai) ഡയറിക്കുറിപ്പിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ CLICK ചെയ്യു PART-01   ട്രെയിൻ പൻവേൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ 3 പേർ ആണ് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയാൾ മുന്നിൽ, പിറകിലായി സവിത പിന്നെ ഞാനും. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും വരെ അവളുടെ ആനകുണ്ടിയിൽ ഞാൻ ജാക്കി വെച്ച് സുഖിച്ചു. അവളും നന്നായി സഹകരിച്ചു. വിളിക്കാം […]

Continue reading