എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 10 [Appukuttan]

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 10 Ente Bindhu Aunty Part 10 | Author : Appukuttan | Previous Part അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ   സമയകുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കഥകൾ ലേറ്റ് ആവുന്നത് കഥയുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എഴുതിയതു വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 പേജ് ആയിട്ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത്.. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക… ആമുഖം :എന്റെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും ഭാഗം 9 ഇന്റെ ബാക്കി ഭാഗം […]

Continue reading

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 9 [Appukuttan]

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 9 Ente Bindhu Aunty Part 9 | Author : Appukuttan | Previous Part എന്റെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും ഉണ്ടാവും അതിനു ശേഷം പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറി വരും അവിടെയും കഥയുടെ പെരുമാറ്റുന്നതിനു പകരം അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ – (ഭാഗം നമ്പർ) എന്നാക്കി കഥയുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു …     ആമുഖം :എന്റെ […]

Continue reading

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 8 [Appukuttan]

അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 8 Ente Bindhu Aunty Part 8 | Author : Appukuttan | Previous Part കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും ഉണ്ടാവും അതിനു ശേഷം പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറി വരും അവിടെയും കഥയുടെ  പെരുമാറ്റുന്നതിനു പകരം അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ – (ഭാഗം നമ്പർ)  എന്നാക്കി കഥയുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക… ആമുഖം :എന്റെ  ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത […]

Continue reading

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 7 [Appukuttan]

അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 7 Ente Bindhu Aunty Part 7 | Author : Appukuttan | Previous Part ഈ ഭാഗം തൊട്ടു കഥയുടെ പേര്  എന്റെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് … കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ ബിന്ദു ആന്റിയും ഗീത അമ്മായിയും ഉണ്ടാവും അതിനു ശേഷം പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറി വരും അവിടെയും കഥയുടെ  പെരുമാറ്റുന്നതിനു പകരം അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ – (ഭാഗം നമ്പർ)  എന്നാക്കി കഥയുടെ […]

Continue reading

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 6 [Appukuttan]

അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി 6 Ente Bindhu Aunty Part 6 | Author : Appukuttan | Previous Part ആമുഖം : ബിന്ദു ആന്റി ഭാഗം 5 ഇന്റെ ബാക്കി ഭാഗം … ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് വായിക്കാൻ അപേക്ഷ ആന്റി പറഞ്ഞിട്ടും അമ്മായി മാറി കിടന്ന സാരീ തിരിച്ചിടാതെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു… ആ പച്ച ബ്ലൂസിനുള്ളിൽ ആ പൊറോട്ട മാവ് പോലെ വെളുത്ത മുലകൾ […]

Continue reading

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ 2 [Palakkadan]

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ 2 Ammaveetil Lockdown Part 2 | Author : Palakkadan |
Previous Part   കഥ ഇതുവരെ :- കോളജിലെ രാഷ്ട്രീയ കുടിപകയുടെ ഇര ആയ ഉറ്റ ചങ്ങാതി
ക്ക്‌ വേണ്ടി അഭിലാഷ് എന്ന അഭി വീട്ടുകാരോട് നുണ പറഞ്ഞ് കോളേജ് ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചു
ജയിക്കുന്നു. ആദ്യമായി തോറ്റ മാനക്കേട് മറച്ചുപിടിക്കാൻ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി
ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയും അത് ആ നാടിന്റെ […]

Continue reading

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ 2 [Palakkadan]

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ 2 Ammaveetil Lockdown Part 2 | Author : Palakkadan | Previous Part   കഥ ഇതുവരെ :- കോളജിലെ രാഷ്ട്രീയ കുടിപകയുടെ ഇര ആയ ഉറ്റ ചങ്ങാതി ക്ക്‌ വേണ്ടി അഭിലാഷ് എന്ന അഭി വീട്ടുകാരോട് നുണ പറഞ്ഞ് കോളേജ് ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചു ജയിക്കുന്നു. ആദ്യമായി തോറ്റ മാനക്കേട് മറച്ചുപിടിക്കാൻ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയും അത് ആ നാടിന്റെ […]

Continue reading

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ [Palakkadan]

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ Ammaveetil Lockdown | Author : Palakkadan ഒരു പഴയ സംഭവം
ആണു. Lockdown ആയി വെറുതേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങൾ പൊടി കുടഞ്ഞു
പുറത്ത് വന്നു പഴയ്തല്ലാം ഓർമ പെടുത്തിയതിനൽ ഇവിടെ അൽപം മസാല ചേർത്ത് വിളമ്പുന്നു.
പരിചിതമല്ലാത്ത മേഖല ആണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പോരുക്കാപെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ
തുടങ്ങട്ടെ.. ഈയിടെ ആയി നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ lock-down ഉം home
quarantine എല്ലാം എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് […]

Continue reading

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ [Palakkadan]

അമ്മവീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ Ammaveetil Lockdown | Author : Palakkadan ഒരു പഴയ സംഭവം ആണു. Lockdown ആയി വെറുതേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങൾ പൊടി കുടഞ്ഞു പുറത്ത് വന്നു പഴയ്തല്ലാം ഓർമ പെടുത്തിയതിനൽ ഇവിടെ അൽപം മസാല ചേർത്ത് വിളമ്പുന്നു. പരിചിതമല്ലാത്ത മേഖല ആണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പോരുക്കാപെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങട്ടെ.. ഈയിടെ ആയി നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ lock-down ഉം home quarantine എല്ലാം എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 6

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 6 NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU – 6 Written by CASANOVA  PREVIOUS
PARTS അവൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചു അവന്റെ കുണ്ണ ഊമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു , ഉമ്മനെക്കാൾ
സുന്ദരിയാണ് നജ്മ , പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ ഊമ്പലാണ് സൂപ്പർ , സലീം സുഖം കൊണ്ടു അവളുടെ തല
ഇളക്കി കുണ്ണ അടിപ്പിച്ചു , അവൾ കുണ്ണ കൈകൊണ്ടു കുലുക്കി 2 മുട്ടമണികളും
വായയിലിട്ടു ചപ്പി , തനിക്കു പാൽ പോകുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാകണം അയാൾ അവളെ മൃദുവായി
പിടിച്ചു […]

Continue reading