നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി 2

നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി 2 NIMMIYUDE KUNDI 2 AUTHOR : NJAN JUNIOR | PREVIOUS വൈകുന്നേരം
ഒരു വാണം കൂടെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ വന്നു..ശേ വേണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്തൊക്കെയാണ്
ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്..സിന്ധു ചേച്ചിയോട് അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു. എന്നും
വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഇനി അമ്മയോട് എങ്ങാനും പറഞ്ഞുകൊടുത്താലോ എന്റെ മനസ്സിനെ ഓരോരോ
ചിന്തകൾ അസൗസ്തമാക്കി.. സിന്ധു ചേച്ചിയെ പോയിക്കണ്ട് സോറി പറയാൻ ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചു..സമയം വൈകുന്നേരം നാലരയോടടുക്കുന്നു..ചേച്ചിയുടെ lp സ്കൂളിൽ
പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരുമ്പോഴേക്കും […]

Continue reading