കുറ്റബോധമില്ലാതെ 3 [ Lover Malayalee]

കുറ്റബോധമില്ലാതെ 3 Kuttabodhamillathe Part 3 | Author : Lover Malayalee [ Previous Part ]   ഒരു ലോഡ് കവറുകളും കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത് .ഞാൻ ജനലിലൂടെ നോക്കി എന്നല്ലാതെ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങി പോയില്ല. അവരുടെ ലൈഫെയിൽ ഒരു എത്തിനോട്ടം പോലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം ഇനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി കാണാൻ ഉള്ള അതിയായ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിയ്ക്ക്. കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു […]

Continue reading

കുറ്റബോധമില്ലാതെ 2 [ Lover Malayalee]

കുറ്റബോധമില്ലാതെ 2 Kuttabodhamillathe Part 2 | Author : Lover Malayalee [
Previous Part ]   ജീവിതം അതെ ഗിയറിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി തുടങ്ങി. ആദ്യമായി ഒരു
അയൽക്കാരൻ ഉണ്ടായ തോന്നലുകളിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി . സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്
വെറുത്തിരുന്നു .നാട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിന്നപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയത് ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന
വേദന ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നഷ്ടപെട്ടത് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ സുഖങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാം, മുറ്റത്തിരുന്നു […]

Continue reading

കുറ്റബോധമില്ലാതെ 2 [ Lover Malayalee]

കുറ്റബോധമില്ലാതെ 2 Kuttabodhamillathe Part 2 | Author : Lover Malayalee [ Previous Part ]   ജീവിതം അതെ ഗിയറിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി തുടങ്ങി. ആദ്യമായി ഒരു അയൽക്കാരൻ ഉണ്ടായ തോന്നലുകളിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി . സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വെറുത്തിരുന്നു .നാട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിന്നപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയത് ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന വേദന ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നഷ്ടപെട്ടത് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ സുഖങ്ങൾ ആയിരുന്നു. മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാം, മുറ്റത്തിരുന്നു […]

Continue reading

കുറ്റബോധമില്ലാതെ [ Lover Malayalee]

കുറ്റബോധമില്ലാതെ Kuttabodhamillathe | Author : Lover Malayalee   പ്രവാസ ജീവിതം എന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റിയതും ആ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വവും പുൽകുന്ന കാഴ്ചകളും .ഒരു മലയാളം ചാനൽ പോലും കിട്ടാൻ പാട് പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ . പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ജീവിതം അല്പം സാന്ത്വനമേകി .ഞാൻ 11 വർഷമായി കെന്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു.   വിവാഹിതൻ അല്ല , അച്ഛൻ ‘അമ്മ അനിയൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബം ആണ് . ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പന്യില് […]

Continue reading