ലജിതയും ഡ്രൈവർ ചേട്ടനും part 1

ലജിതയും ഡ്രൈവർ ചേട്ടനും Part 1 Lajithayum Driverum part 2 bY:ApPpu  
ലജിതച്ചേച്ചിയും ഇരട്ടകളായ പെണ്‍മക്കളും ഭർത്താവിന്റെ മരണ ശേഷം നാട്ടില്‍ വന്ന്‌
താമസം തുടങ്ങി…..ഇരട്ടകളായ പെണ്‍മക്കള്‍ വളർന്ന്‌ വരുന്നതിനാല്‍ ലജിതച്ചേച്ചി സ്വയം
നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു……അതി സുന്ദരിയും മദന റാണിയുമായ ലജിതയെ പണ്ണാന്‍ പല കളി
വീരന്‍മാരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലൂസി വഴങ്ങിയില്ല…..ലജിത നല്ല കഴപ്പിയാണെങ്കിലും
ചിന്തിക്കാഌള്ള കഴിവുള്ളത്‌ കൊണ്ട്‌ അവള്‍ കഴപ്പിനെ അടക്കി നിർത്തി……അങ്ങനെ രണ്ട്‌
കുട്ടികളും വീണ്ടും പഠിക്കാന്‍ പോയിത്തുടങ്ങി…..രണ്ട്‌ പേരും ബാംഗ്ലൂരാണ്‌
പഠിക്കുന്നത്‌…..അങ്ങനെ അന്ന്‌ […]

Continue reading