വാസന്തി ചേച്ചി 4 [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി 4 Vaasanthi Chechi Part 4 | Author : Kalakutan [ Previous part ]     ഉച്ചക്ക് നന്നായി രമ്യ ചേച്ചിയെ കഴിച്ചു ചെയ്ത ശേഷം രാജു ഫ്രഷ്‌ ആയി പുറത്ത് പോയി, പിന്നെ വെകുന്നേരം ആറുമണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആണ് വീട്ടില്‍ വന്നത് . വരുമ്പോള്‍ മുറ്റത്  പൂ ചെടികള്‍ക് അടുത്ത നിന്നു കൊണ്ട് വാസന്തി ചേച്ചിയും , രമ്യ ചേച്ചിയും ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുനത് അവന്‍ കണ്ടു. രണ്ടു […]

Continue reading

വാസന്തി ചേച്ചി 3 [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി 3 Vaasanthi Chechi Part 3 | Author : Kalakutan [ Previous part ]   അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് എഴുനേറ്റ് രാജു കാലത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചു പുറത്ത് ഇറങ്ങാന്‍ നേരം വാസന്തി ചേച്ചിയെ ഡൈനിങ്ങ്‌ റൂമില്‍ തനിയെ കിട്ടി…ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോള്‍ അടുക്കയിലും പരിസരത്തും ആരും ഇല്ല. അവന്‍ ചേച്ചിയെ പിന്നില്‍ കൂടി കെട്ടി പിടിച്ചു മുലകള്‍ രണ്ടും രണ്ടു കൈകളില്‍ അമര്‍ത്തി.വാസന്തി അങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുത്ത് പതിയെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ […]

Continue reading

വാസന്തി ചേച്ചി 2 [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി 2 Vaasanthi Chechi Part 2 | Author : Kalakutan [ Previous part ]
  പിന്നിട് ഉച്ചക്ക്ശേഷം രാജു കുളി കഴിഞ്ഞു ചായ കുടിച്ചു പുറത്ത് പോയി.. 
കുട്ടുകാരും ഒത്തു സിനിമ കാണാന്‍ പോവാന്‍ പ്ലാന്‍ ഇട്ടു.അത് വീട്ടില്‍  അമ്മയോട്
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. “രാത്രി താമസിച്ചെ വരൂ,ആഹാരം വേണ്ട എന്ന്. അങ്ങനെ പോവുമ്പോള്‍
അവന്‍ ഒരു ചാവി കയില്‍ കരുതും, രാത്രി അവന്‍ തന്നെ മുറി തുറന്നു ഉള്ളില്‍
വരാം.ആരെയും […]

Continue reading

വാസന്തി ചേച്ചി 2 [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി 2 Vaasanthi Chechi Part 2 | Author : Kalakutan [ Previous part ]   പിന്നിട് ഉച്ചക്ക്ശേഷം രാജു കുളി കഴിഞ്ഞു ചായ കുടിച്ചു പുറത്ത് പോയി..  കുട്ടുകാരും ഒത്തു സിനിമ കാണാന്‍ പോവാന്‍ പ്ലാന്‍ ഇട്ടു.അത് വീട്ടില്‍  അമ്മയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. “രാത്രി താമസിച്ചെ വരൂ,ആഹാരം വേണ്ട എന്ന്. അങ്ങനെ പോവുമ്പോള്‍ അവന്‍ ഒരു ചാവി കയില്‍ കരുതും, രാത്രി അവന്‍ തന്നെ മുറി തുറന്നു ഉള്ളില്‍ വരാം.ആരെയും […]

Continue reading

വാസന്തി ചേച്ചി [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി Vaasanthi Chechi | Author : Kalakutan   വീട്ടില്‍ അന്ന് ഉച്ചക്ക്
തന്നെ അമ്മയുടെ ബന്ധുകള്‍ നു കുറച്ചു പേരു വന്നിരുന്നു. അവരോടു സംസാരിച്ചു ഇരുന്നു
രാജു , വന്നവരില്‍ വാസന്തി ചേച്ചി യെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ്
പട്ടാളത്തില്‍ ആണ്, ചേച്ചി അവനെയും നന്നായി നോക്കി, അവന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം
വേഗം നോട്ടം മാറ്റി കൊണ്ട് ഇരുന്നു ആണ് സംസാരിച്ചത്,  അപ്പോഴെല്ലാം അവന്‍ ചേച്ചിയെ
അടിമുടി നന്നായി നോകി കൊണ്ട് ഇരുന്നു, […]

Continue reading

വാസന്തി ചേച്ചി [KALAKUTAN]

വാസന്തി ചേച്ചി Vaasanthi Chechi | Author : Kalakutan   വീട്ടില്‍ അന്ന് ഉച്ചക്ക് തന്നെ അമ്മയുടെ ബന്ധുകള്‍ നു കുറച്ചു പേരു വന്നിരുന്നു. അവരോടു സംസാരിച്ചു ഇരുന്നു രാജു , വന്നവരില്‍ വാസന്തി ചേച്ചി യെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ് പട്ടാളത്തില്‍ ആണ്, ചേച്ചി അവനെയും നന്നായി നോക്കി, അവന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം വേഗം നോട്ടം മാറ്റി കൊണ്ട് ഇരുന്നു ആണ് സംസാരിച്ചത്,  അപ്പോഴെല്ലാം അവന്‍ ചേച്ചിയെ അടിമുടി നന്നായി നോകി കൊണ്ട് ഇരുന്നു, […]

Continue reading