അഞ്ജുവിന്റെ വാടകക്കാരൻ 3 [Sachu]

അഞ്ജുവിന്റെ വാടകക്കാരൻ 3 Anjuvinte Vaadakakkaran Part 3 Author : Sachu Click here to read Part 1 | Part 2   തന്നെ ഇതിനു മുൻപും ഒത്തിരി ആണുങ്ങൾ കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളോടെ കണ്ടുവെങ്കിലും വിനുവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്‌തത ഉണ്ട് എന്ന് അവൾ മനസിലാക്കി. തന്നെ കണ്ടാൽ ഏതൊരു പുരുഷനും നോക്കിപ്പോകും എന്നത്‌ അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിനുവിന്റെ സ്നേഹവും പരിചരണവും അവളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതുപോലെ. ആ സംഭവത്തോടെ അഞ്ജുവിന് വിനുവിനോട് ഒരു പ്രതേക […]

Continue reading

അഞ്ജുവിന്റെ വാടകക്കാരൻ 2

അഞ്ജുവിന്റെ വാടകക്കാരൻ 2 Anjuvinte Vaadakakkaran Part 2 Author : Sachu Click here to read Part 1   ക്രിസ്തുമസും പുതുവത്സരവും ആഹോഷിക്കുന്ന തിരക്കിൽ 2-)o ഭാഗം അല്പം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗത്തിനു നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി. എല്ലാ സുഹിർത്തുകൾക്കും എന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം തുടരുന്നു… ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയുമ്പോൾ ജനാലയിലൂടെ അവൾ വിനുവിനെ നോക്കുന്നത് സൈഡ് മിററിലൂടെ വിനുവിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. സന്തോഷത്തോടെ ഹെൽമറ്റ് […]

Continue reading